• Sākums >
  • Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā

Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā

Reģ Nr. 1-08/190/2013

Projekta mērķis

Nodrošināt Valsts vides dienesta ierēdņiem un darbiniekiem iespēju apmeklēt Valsts administrācijas skolas piedāvātos apmācību kursus par: 1) Valsts pārvaldes iekārtu un tiesisko regulējumu; 2) Cilvēkresursu vadību publiskajā pāvaldē; 3) Individuālo prasmju attīstību

Projekta uzdevumi

Projekta mērķis – lai paaugstinātu Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku profesionalitāti un motivāciju strādāt valsts pārvaldē, Valsts vides dienesta ierēdņiem un darbiniekiem dot iespēju apmeklēt 5 no Valsts administrācijas skolas piedāvātajiem apmācību kursiem: 1) Ievadkurss valsts pārvaldē jaunajiem ierēdņiem (15 dalībnieki). 2) Laika menedžments (80 dalībnieki). 3) Stresa menedžments (80 dalībnieki - valsts vides inspektori, biroja administratori – lietveži, kā arī eksperti, kuri atļauju vai tehnisko noteikumu sagatavošanas procesā komunicē ar klientiem). 4) Projektu vadība (20 dalībnieki). 5) Vadītājs – līderis (25 dalībnieki -struktūrvienību direktori, direktoru vietnieki un centrālo struktūrvienību departamenta direktori, daļu vadītāji).

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultāta Valsts vides dienesta ierēdņi un darbinieki iegūs jaunas zināšanas par valsts pārvaldi, projektu vadību, par iestādē strādājošo un klientu emocionāli – psiholoģiskajiem aspektiem, to apzināšanu un risinājuma iespējām, par veiksmīgu darba laika organizēšanu un plānošanu, par līderības veidiem, to nozīmību iestādes attīstībā. Iegūtās profesionālās un vispārējās zināšanas un prasmes tiks izmantotas pildot tiešos amata pienākumus.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.10.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 15 082.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 082.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.