• Sākums >
  • VVD veiktspējas stiprināšana, samazinot klientu apkalpošanas laiku

VVD veiktspējas stiprināšana, samazinot klientu apkalpošanas laiku

Reģ Nr. 1-08/18/2019

Projekta mērķis

Samazināt administratīvā akta izdošanas laiku un atbildes sniegšanas laiku uz iesniegumiem, kā arī uzlabot klientu apmierinātību, tādejādi nodrošinot valsts pārvaldes reformu plānā definēto uzdevumu – valsts pārvaldes kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, mazinot administratīvo slogu, izpildi .

Projekta uzdevumi

Nodrošināt VVD veiktspējas stiprināšanu, kuras ietvaros tiks celta personāla kvalifikācija un kompetences. Projekta ietvaros VVD tiks apgūta specializētā mācību programma, kura paredz: 1. sniegt padziļinātās teorētiskās zināšanas par LEAN sistēmu un četrām tās metodēm (Asaichi, Kaizen Teian, „5 kapēc” un VACA), 2. attīstīt darbiniekos izpratni par darbības pilnveides nozīmi un iespējām sabiedriskajā sektorā, 3. pilnveidot zināšanas un prasmes efektīva un produktīva darba procesa īstenošanā, 4. nodrošināt mentoringa atbalstu LEAN metožu ieviešanas praksei.

Projekta rezultāti

1. uzlabota informācijas aprite (celta iekšējās komunikācijas kvalitāte un ātrums) un saņemta atgriezeniskā saite no klientiem (ieviesta klienta viedokļa noskaidrošana par iestādē saņemtā pakalpojuma kvalitāti un atbilstību klienta vajadzībām līdz 2019. gada vidum par administratīvajiem aktiem un līdz nogalei par citiem pakalpojumiem); 2. mērķtiecīgi samazināts nelietderīgo procesu apjoms (saīsināts administratīvā akta izdošanas laiks par 20% līdz 2019. gada beigām un ne mazāk par 30 % līdz 2020. gada beigām (pret 2018. gada datiem)); 3. nodrošināta darba uzdevumu un to izpildes koordinācijas procesa kvalitāte (saīsināts atbildes sniegšanas laiks uz iesniegumiem, kas neprasa papildus datu apstrādi līdz 13 dienām līdz 2019.gada beigām un ne vairāk par 11 dienām līdz 2020. gada beigām (pret 2018. gada datiem)); 4. izveidota darba snieguma rādītāju (key performance indicators – KPI3) sistēma VVD, kas radīs priekšnosacījumus aktuālo vides problēmu risināšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 51 711.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 821.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.