• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2012"

Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2012"

Reģ Nr. 1-08/18/2012

Projekta mērķis

1. LMA Mobilajai grupai (sabiedrisko vides inspektoru – Valsts vides dienesta pilnvaroto personu statusā), sadarbojoties ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi, citām vides aizsardzības valsts iestādēm, pašvaldību pilnvarotajām personām un zemessardzi, nepieļaut zivju resursu nelikumīgas ieguves palielināšanos valstī, īpašu uzmanību veltot nārstojošo un migrējošo zivju aizsardzībai un uzraudzībai, 2. pilnveidot un attīstīt profesionālu un mobilu sadarbību ar Valsts vides dienesta (VVD) Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi un citām vides aizsardzības valsts iestādēm un vides aizsardzības sabiedriskām organizācijām, 3. palielināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu izpratni par akcijas mērķiem un praktisku līdzdalību, veicot sabiedrības izglītošanu un audzināšanu vides aizsardzības jomā, 4. ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību un valsts institūcijas par akcijas norisi, kā arī LMA sadarbības partnerus ārvalstīs, 5. nodrošināt sabiedrisko vides inspektoru statusa pretendentu apmācības saskaņā ar LMA un VVD 08.11.2010. noslēgto līdzdarbības līgumu par VVD deleģējumu LMA veikt sabiedriskā vides inspektora statusa pretendentu teorētisko un praktisko apmācību zvejas kontroles jomā (un veikt esošo sabiedrisko vides inspektoru kvalifikācijas celšanu zvejas kontroles jomā) laika posmā no 15.12.2010. līdz 15.11.2013.

Projekta uzdevumi

1.iespēju robežās ģeogrāfiski paplašināt Latvijas zivju resursu aizsardzību un ieguves kontroli un nepieļaut zivju resursu nelikumīgas ieguves situācijas pasliktināšanos, 2. veicināt un aktivizēt sabiedrības brīvprātīgu līdzdalību akcijas norisē, 3. ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par akcijas norisi, 4. nodrošināt sabiedrībai līdzdalības iespējas sabiedrisko vides inspektoru statusa pretendentu apmācību apguvei.

Projekta rezultāti

1. nelikumīgas zivju ieguves samazināšanās un novēršana iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, 2. vides valsts inspektoru un sabiedrisko vides inspektoru un pašvaldību pilnvaroto personu sadarbības uzlabošanās, 3. kompetento valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrības atbildības un vides izglītības līmeņa paaugstināšanās, 4. sabiedrībai praktiskas līdzdalības palielināšanās valsts zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2012
Īstenotājs Latvijas Makšķernieku asociācija
Rīgas rajons, Ādažu pag., Baltezera iela 1a, Baltezers, LV-2164
Projekta kopējās izmaksas 32 055.69 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 529.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 164.69 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.