• Sākums >
  • Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi - konference vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā

Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi - konference vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā

Reģ Nr. 1-08/184/2013

Projekta mērķis

Rast vienotu Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides inspektoru un ekspertu rīcības pieeju pie dažādu vides aizsardzības jautājumu risināšanas un intensificēt praktisko un oficiālo Baltijas valstu vides speciālistu - inspektoru sadarbību vides aizsardzības jomā, organizējot konfernci Latvija.

Projekta uzdevumi

Sadarbības jautājumu apspriešana gan par konkrētiem kopīgiem piesārņojuma pārrobežu pārneses jautājumiem, gan par gaisa kontroles problēmām (piemēram, smakas, Parlamenta Nitrātu direktīvas 91/676/EEK prasību ieviešana un ievērošana lauksaimniecības uzņēmumos - fermās) un risinājumiem, gan par operatoru darbības iekārtu apturēšanas problēmām un valstu pieredzi, gan par atkritumu pārrobežu plūsmu starp valstīm kontroles organizācijām, gan par sabiedrības informēšanu kontroles plānošanā un tā rezultātiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 30.novembra Direktīvas 2010/75/EK par rūpnieciskām emisijām (integrētā piesārņojuma novēršana un kontrole) prasībām, gan par savstarpējo vienošanos par sadarbību starp Baltijas valstu vides institūcijām ārkārtas situācijās plānotajās konferencēs, semināros un tikšanās: 1) 9. Baltijas valstu vides inspektoru tikšanās Latvijā (45 pārstāvji) 2) Apmācības vizīte 30 valsts vides dienesta ierēdņiem - inspektoriem un ekspertiem vizīte uzņēmumos, kas nodrabojās ar atkritumu apsaimniekošanu, lauksaimniecības uznēmumos. Sadarbības veicināšana starp Baltijas valstu kompetento iestāžu un to tikšanās organizēšana ļautu iesaistīt Valsts vides dienesta speciālistus, nodrošinot pieredzes apmaiņu, kā arī tā ir lieliska iespēja apgūt ES dalībvalstu labāko pieredzi.

Projekta rezultāti

Vides aizsardzības pasākumu efektivitātes palielināšanās. Piesārņojuma kontroles un vides aizsardzības prasību kontroles inspektoru darba kvalitātes paaugstināšanās. Jaunu metožu kontroles realizācijā apgūšana. Starpvalstu sadarbības vides aizsardzības kontroles un atļauju gatavošanas jautājumu risināšanā efektivitātes palielināšanās. Turpmākas sadarbības uzlabošanās citās vides jomās. Projekta realizācijā tiks iesaistīti trīs Baltijas valstu inspektori, kā arī to iestādes un struktūrvienību vadītāji. Par projekta aktivitātēm tiks ievietota informācija Valsts vides dienesta mājas lapā www.vvd.gov.lv.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 20.12.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 10 380.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 380.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.