• Sākums >
  • Personāla apmācība un vides pārvaldības pieredzes apmaiņa Baltijas jūras un Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontrolē

Personāla apmācība un vides pārvaldības pieredzes apmaiņa Baltijas jūras un Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontrolē

Reģ Nr. 1-08/183/2013

Projekta mērķis

Organizēt apmācības Liepājas RVP Kontroles daļas personāla kvalifikācijas celšanai iepazīstoties ar līdzīgas kontroles struktūras (Gruzijas Adžārijas autonomās republikas Vides aizsardzības departamenta) darbību Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas un vides pārvaldības nodrošināšanā; Iniciēt profesionālas sadarbības un pieredzes un informācijas apmaiņas modeli starp divu nozīmīgu Baltijas un Melnās jūras ekosistēmu pārraugošām iestādēm pieaugošo klimata pārmaiņu apstākļos.

Projekta uzdevumi

Projektā tiek piedāvāts organizēt vairākdienu apmācību semināru (3 dienas) un prakstikās pieredzes aktivitātes (1 diena) ar Gruzijas partneru atbalstu. Šajā sakarā tiks realizētas šādas organizatoriskas un praktiskas aktivitātes: 1) Veikt rīcību saskaņojošās darbības starp Latvijas pusi un uzņemošo Gruzijas pusi, t.i., saskaņot abu pušu darbu grafikus, kas iespējami mazāk ietekmētu darba plānus; veikt saraksti ar Gruzijas puses koordinatoru aktualizējot nozīmīgākos kontroles organizēšanas momentus; noteikt atbildīgās personas par konkrētiem apmācībās organizēšanas jautājumiem Gruzijas pusē; veikt sagatavošanās darbu Latvijas grupas vizītei Gruzijā. 2) Organizēt Latvijas grupas vizīti 9 Liepājas RVP Kontroles daļas darbiniekiem Batumi (Gruzija), koordinēt apmācību semināru un praktiskās pieredzes pārņemšanas pasākumu organizēšanu. Sagatavot informatīvos materiālus (t.sk. veikt tulkošanu) un nodrošināt aktuālās informācijas apmaiņu pirmssemināra laikā un vizītes laikā Gruzijā. 3) Sagatavot pārskatu par gūtām zināšanām, atziņām, praktiskiem risinājumiem, kas būtu pārņemami ikdienas darbā vai kas būtu integrējami esošajā kontroles sistēmā, piemēram, veicot analītisko pirmskontroles darbu; 4) Veikt pēcsemināra informācijas apmaiņu ar Gruzijas partneriem, turpināt ciešu kopdarbību virtuālā formā, organizējot profesionāli konsultatīvu pieredzes apmaiņu dažādos resursu kontroles un vides pārvaldības jautājumos. 5) Aprobēt gūtās jaunās zināšanas un praktisko pieredzi ikdienas darbā kopā ar pārējiem kolēģiem.

Projekta rezultāti

1) 9 Liepajas RVP Kontroles daļas darbiniekiem tiks paaugstināts zināšanu līmenis un pilnveidota praktiskā darba pieredze resursu kontroles nodrošināšanā un vides pārvaldībā, kas to tālāk ikdienas darbā nodos pārējiem kolēģiem. 2) Sagatavots pārskats par gūto praktisko pieredzi un jaunajām zināšanām. 3) Izveidota stabila sadarbības un pieredzes apmaiņas saikne ar Melnās jūras piekrastes resursu kontroles organizētājiem un vides pārvaldības speciālistiem, kas aktīvi turpināsies arī pēc projekta. Nākotnē tiek plānots organizēt Gruzijas vides un resursu kontroles speciālistu grupas uzņemšanu Liepājā, lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām. 4) Gūtā profesionālā pieredze turpmākā darba procesā tiks nodota pārējiem 9 LRVP Kontroles daļas darbiniekiem, kā arī pārējiem citu reģionālo struktūru darbiniekiem organizējot kopīgu kontroles darbu. 5) Apmācības semināra materiāli būs pieejami Liepājas RVP un pēc nepieciešamības pavairoti vai virtuāli izplatīti citiem interesentiem. Pie iespējas tie tiks izvietoti internetā.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 31.10.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 13 494.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 242.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.