• Sākums >
  • Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem

Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem

Reģ Nr. 1-08/182/2013

Projekta mērķis

Veicināt skolu jaunatnes izpratni par skolu programmās apgūto dabas zinātņu praktisko pielietojumu un vides un dabas aizsardzības pasākumu īstenošanas pasākumiem. Veicināt skolēnu radošo spēju pielietošanu vides aizsardzības jautājumu risināšanā. Popularizēt „zaļo domāšanu” un resursu taupīgu lietošanu.

Projekta uzdevumi

Problēma, kuru paredzēts uzsākt risināt ar projekta palīdzību, ir nereti novērota sabiedrības indivīdu nespēja iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Projektā organizētajā skolēnu konkursā uzsvars tiek likts uz likumsakarību apzināšanu un izpratni, mācību procesā skolā iegūto zināšanu papildināšanu ar praktiskā pielietojuma iemaņām. Projekts paredz organizēt konkursu Dienvidkurzemes skolu skolēniem par dabas un vides aizsardzības jautājumiem. Konkursa sagatavošanās fāzē skolēniem tiek paziņotas tēmas, par kurām konkursā būs jāsniedz atbildes, piedalīšanās konkursā prasa papildus gatavošanos, jo uzdevumi ir saistīti ar skolu izglītības programmām, bet atbildēs jāietver ārpus mācību darba apgūtas zināšanas. Konkursa uzdevumi ietver gan teorētisku sagatavošanos, gan prezentācijas prasmes, gan praktiskas prasmes. Konkursa norise ir interaktīva ar iziešanu apkārtējā vidē, vides objektu atpazīšanu un novērtēšanu.

Projekta rezultāti

Konkursā piedalīsies 6 komandas no dažādām Kurzemes novadu pašvaldībām, katrā komandā ir 5 7.-9.klašu skolēni viena skolotāja pavadībā. Konkursa materiāli tiks apkopoti un elektroniskā formā izplatīti 60 Dienvidkurzemes skolās. Vienā no konkursā pārstāvētajām skolām tiks uzsākta atkritumu šķirošana. Tālejošāks mērķis ir konkursu padarīt par tradicionālu, par dalību kurā cīnās vismaz 20 reģiona vispārizglītojošas skolas (1/3 no kopējā skaita).

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.06.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 1 115.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 115.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.