• Sākums >
  • Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas pabeigšana un priekšnosacījumu izpilde to turpmākai apsaimniekošanai

Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas pabeigšana un priekšnosacījumu izpilde to turpmākai apsaimniekošanai

Reģ Nr. 1-08/17/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sniegt nepieciešamo papildu atbalstu Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) biotopu atjaunošanas darbu pabeigšanai un priekšnosacījumu izpildei atjaunoto biotopu apsaimniekošanai. ĶNP šobrīd tiek īstenots līdz šim lielākais mitrāju atjaunošanas projekts Latvijā - LIFE+ programmas atbalstīts projekts "Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" jeb HYDROPLAN (LIFE10 NAT/LV/000160), kura laikā tika veikta meliorācijas sistēmu inventarizācija un ES nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzības stāvokļa novērtējumus, kurš norādīja uz daudzkārt lielākiem atjaunošanas darbu apjomiem kā “HYDROPLAN” projekta pieteikumā sākotnēji tika plānots.

Projekta uzdevumi

Skudrupītes paliene un meži rietumos no Ķemeru Tīreļa Ganību izveidošana – atjaunoto palienu pļavu apsaimniekošanai

Projekta rezultāti

Projekta nepieciešamības pamatojums Projekta “HYDROPLAN” ieviešanas aktivitātēs tika veikti nopietni izpētes darbi – tika veikta sugu un dzīvotņu izpēte, meliorācijas sistēmas izpēte, hidroģeoloģiskā modelēšana, tai skaitā ietekmes uz sērūdeņiem izpēte, un tika veikta 3D virsmas un reljefa modeļu izstrāde ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību. Tā rezultātā tika iegūta nozīmīga informācija, piemēram, grāvju kopgarums izrādījās 249 km, sākotnēji aplēsto 28 km vietā. Balstoties izpētē iegūtajos datos, katrai no atjaunojamajām teritorijām tika izveidotas hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas, kuras kalpo par pamatu tehnisko projektu izstrādei un reāliem zemes darbiem. Izpētes darbi norādīja uz daudzkārt lielākiem atjaunošanas darbu apjomiem, kā sākotnēji tika plānots: Meža biotopu atjaunošanas darbi tika plānoti 1100ha platībā, pēc inventarizācijas tika precizēts apjoms atjaunošanas darbi – 1249ha platībā; Skudrupītes palienes – griežu ligzdošanas vietu atjaunošana, līkumojot upi, tika plānota 7km garumā. Projekta aktivitāšu teritorijā šobrīd cauri plūst 5,5 km garš Skudrupītes posms, kas pēc līkumošanas, pamatojoties uz tehnisko projektu, sasniegs 7,53km garumu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 01.09.2018
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 43 327.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 327.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.