Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu darba veiktspējas stiprināšana un kompetences paaugstināšana zemes dzīļu izmantošanas jomā

Reģ Nr. 1-08/17/2016

Projekta mērķis

Stiprināt Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) kontroles, licencēšanas un uzraudzības veiktspēju zemes dzīļu izmantošanas jomā, izmantojot inovatīvas pieejas.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros paredzēts no sertificētu mērnieku veiktajiem pakalpojumiem iegūt digitālu grafisko informāciju par zemes reljefu un aktuālo situāciju 20 zemes dzīļu izstrādes vietās, izmantojot aviācijas lāzerskenēšanas metodi. Iegūtais materiāls kalpos par pamatni aktuālās situācijas novērtēšanai un savietošanai ar kadastra informāciju, licences laukumu u.c. kartogrāfiskās informācijas slāņiem Projektā plānots iegūt objektu vizuālu reljefa attēlojumu ar piesaisti koordinātām, kas ļauj to izmantot karšu pārlūkos, ĢIS sistēmās. Formāts ļauj izmantot brīvpieejas atvērtos risinājumus (QGIS, GRASS GIS u.c.) Plānots paralēli problemātiskajos objektos iegūt ortofoto, attēlu ar izņemtā materiāla daudzuma aprēķinu, tādējādi iegūstot kartogrāfiski precīzu un viendabīgu objekta reālās situācijas atspoguļojumu. Projekta ietvaros ir plānots veikt 20 inspektoru un ekspertu apmācības semināra veidā darbā ar OPEN GIS programmatūru iegūto datu pārlūkošanai.

Projekta rezultāti

Stiprināta VVD veiktspēja zemes dzīļu izmantošanas un aizsardzības jomā, ceļot inspektoru un ekspertu kompetenci; tiek padziļināts inspektoru un ekspertu zināšanu līmenis jaunāko tehnoloģiju piemērošanā. Zemes dzīļu izmantošanas kontrole kļuvusi efektīvāka, jo tiek izmantoti inovatīvi risinājumi –lāzerskenēšanas dati, kas perspektīvā varētu samazināt administratīvo slogu uzņēmējiem, jo inspektors un eksperts ticamus pamatdatus var iegūt neapmeklējot tiešo zemes dzīļu izstrādes vietu. Inspektors un eksperts iegūst ticamus, augstas precizitātes datus par zemes virsmas – karjera izstrādes vietu, ko izmanto tiešo inspekciju veikšanā un tehnisko noteikumu, un sākotnējā ietekmes uz vidi veikšanas procesā. Tādējādi inspektors vai eksperts, iegūstot šāda veida kartogrāfisko materiālu, var konstatēt, vai derīgo izrakteņu ieguvējs ievēro projektā noteikto ieguves tehnoloģiju, vai ieguve notiek licences laukumā, vai ārpus tās, kā arī papildus tam būtu iespējams aprēķināt iegūto derīgo izrakteņu apjomu. Savukārt precīza izstrādātā apjoma noteikšana kalpo par pamatu dabas resursu nodokļa aprēķina pārbaudē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 4 280.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 280.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 280.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.