• Sākums >
  • Latvijas Dabas muzeja personāla kvalifikācijas celšanas apmācības Līvānu novadā un Daugavpils novadā

Latvijas Dabas muzeja personāla kvalifikācijas celšanas apmācības Līvānu novadā un Daugavpils novadā

Reģ Nr. 1-08/179/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Latvijas Dabas muzeja darbinieku kvalifikācijas celšana, organizējot pieredzes apmaiņas braucienu uz Latgales mākslas un amatniecības centru, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, dabas parku „Silene” un aizsargājamo ainavu apvidu „Augšzeme”.

Projekta uzdevumi

Latvijas Dabas muzejs ir lielākais kompleksais dabas zinātņu muzejs Latvijā un viens no apmeklētākajiem muzejiem valstī. Muzeja darbība ietver Latvijas un pasaules dabas kolekciju vākšanu un glabāšanu, muzeja krājuma zinātnisko izpēti, krājuma pieejamības sabiedrībai nodrošināšanu, kā arī izglītības aktivitāšu – ekskursiju, pulciņu, tematisku pasākumu u.c. organizēšanu. Muzeja darbības prioritātes 2007. – 2016. gadam ir: turpināt jaunu ekspozīciju veidošanu, veidot optimālus apstākļus krājuma saglabāšanai un celt vides izglītības darba kvalitāti, paplašinot tā piedāvājumu atbilstoši sabiedrības vēlmēm un aktualitātēm. Lai nodrošinātu veiksmīgu muzeja darbības funkciju un prioritāšu īstenošanu, muzeja speciālistiem nepieciešams regulāri papildināt zināšanas savā specialitātē, apmeklējot dažādas Latvijas dabas teritorijas un piedaloties pieredzes apmaiņā citos Latvijas muzejos. Darba uzdevumi: 1) Organizēt kvalifikācijas celšanas braucienu (precizēt brauciena programmu, saskaņojot to ar iesaistītajiem speciālistiem, pieteikt transporta nomu, rezervēt naktsmītni); 2) Pieteikt tikšanās, pieredzes apmaiņas diskusijas un ekskursijas programmā iekļautajos muzejos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 3) Papildināt muzeja krājumu ar jauniem herbārijiem un citiem materiāliem. Veicamās aktivitātes: 1) Latgales mākslas un amatniecības centra apmeklēšana un pieredzes apmaiņa ar centra speciālistiem; 2) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklēšana un pieredzes apmaiņa ar muzeja speciālistiem; 3) Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apmeklēšana un pieredzes apmaiņa ar muzeja speciālistiem; 4) Dabas parka „Silene” apmeklēšana muzeja speciālistu un vides gidu pavadībā, paraugu ievākšana (saskaņojot, vietās, kur atļauts), fotodokumentēšana; 5) Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” apmeklēšana muzeja speciālistu un vides gidu pavadībā, paraugu ievākšana (saskaņojot, vietās, kur atļauts), fotodokumentēšana; 6) Jauniegūtās pieredzes un materiālu izvērtēšana un diskusija muzeja ietvaros iekšējā kvalifikācijas celšanas pasākumā.

Projekta rezultāti

Dabas muzeja speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana ir ilgtermiņa ieguldījums, kas tiks izmantots ikdienas darbā – veicot muzeja krājuma zinātnisko izpēti, pilnveidojot esošās un veidojot jaunas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, organizējot izstādes, rīkojot sabiedrību izglītojošus tematiskus pasākumus, vadot ekskursijas un pulciņus, kā arī plānojot un realizējot muzeja komunikācijas un mārketinga aktivitātes. Pieredzes apmaiņa citos Latvijas muzejos, īpaši šobrīd jaunākā un modernākā muzeja – Rotko centra – izpēte ļaus Dabas muzeja speciālistiem ielūkoties apmeklētāju vadības (informācijas sniegšana, drošības pasākumi, u.c. aspekti), ekspozīciju iekārtošanas, telpu izmantošanas, pedagoģisko programmu, mārketinga u.c. risinājumos, kas tiešā un praktiskā veidā ietekmē muzeju darbību un konkurētspēju. Sagaidāmie rezultāti: 1) Realizēts divu dienu kvalifikācijas celšanas brauciens Līvānu novadā un Daugavpils novadā, apmeklētas visas maršrutā plānotās vietas un objekti (pielikumā); 2) Ievākti materiāli (augi, sēnes, kukaiņi, u.c.) muzeja krājuma papildināšanai; 3) Fotogrāfijās dokumentēta situācija apmeklētajos kultūras un dabas objektos; 4) Stiprināti esošie un iegūti jauni sadarbības kontakti Līvānu novadā un Daugavpils novadā.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 25.07.2014
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 2 276.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 821.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.