• Sākums >
  • Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrācijas ceļu atjaunošana

Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrācijas ceļu atjaunošana

Reģ Nr. 1-08/178/2016

Projekta mērķis

Saglabāt dabas un bioloģisko daudzveidību īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ziemeļgauja”, veicot Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrācijas ceļu atjaunošanu

Projekta uzdevumi

Zvārtavas upītes gultnes attīrīšana no kokiem 842 m garā posmā; Melderupītes gultnes attīrīšana no kokiem 577m garā posmā; Vecpalsas upes gultnes attīrīšana no kokiem 1,07km garā posmā; Gaujas straujteces atjaunošana no aizauguma 283. - 284.kilometrā iepretim Mieļupītei, 200m garā posmā.

Projekta rezultāti

Zvārtavas upē attīrīta gultne no kokiem 842 m garā posmā, nojaukti 4 bebru dambji, izvākti sanesumi, no upes izņemti 105 m3 koksnes; Melderupītes gultne attīrīta no kokiem 577 m garā posmā, nojaukti 2 bebru dambji, izvākti koku sanesumi, no upes izņemti 45 m3 koksnes; Vecpalsas upes gultne iztīrīta no kokiem 1,07 km garā posmā, nojaukti 2 bebru dambji, no upes izņemti 10 m3 koksnes; Attīrīta Gaujas straujtece no aizauguma 283. - 284.kilometrā iepretim Mieļupītei, 200m garā un aptuveni 50 m platā posmā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.10.2016
Īstenotājs Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Slikšņu skola, Vidaga, Virešu pagasts, Apes novads,
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.