• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā

Reģ Nr. 1-08/175/2014

Projekta mērķis

Zivju resursu aizsardzības nolūkos izveidot hidroloģisko staciju Vecpalsas upes krastā, lai regulāri un efektīvi novērotu upes ūdens kvalitāti aiz dolomīta karjera ūdens izlaides vietas, tādā veidā veicinot dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros veicamais uzdevums ir hidroloģiskās stacijas uzstādīšana, lai sekotu līdzi upes ūdens kvalitātes izmaiņām, tādā veidā kontrolējot vai nerodas nelabvēlīgi apstākļi upē mītošajām zivīm un aizsargājamo sugu sarakstā esošajām gliemenēm. Lai sasniegtu projekta mērķi tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 1.Veikts iepirkums hidroloģijas stacijas iekārtu iegādei un izbūvei (t.sk. instalācijai) atbilstoši Publisko iepirkumu likumam; 2.Līgumu slēgšana ar pakalpojumu piegādātājiem; 3.Saskaņā ar noslēgto līgumu tiks veikta stacijas uzstādīšana un instalēšana; 4.Visa projekta laikā nodrošināta publicitāte un sabiedrības informētības pasākumu nodrošināšana. Informācija tiks ievietota Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv un laikrakstā „Smiltenes novada Domes Vēstis”, kā arī veidots TV sižets; 5.Projekta ietvaros tiks sagatavoti un iesniegti pārskati un atskaites par projekta īstenošanu. Projekta izmaksas noteiktas atbilstoši veiktajai tirgus izpētei par hidroloģiskās stacijas uzstādīšanu (t.sk. iekārtu) izmaksām. Tirgus izpēte veikta 2013.gada decembrī, kur tika salīdzināti vairāki piedāvājumi (SIA „Optials”, SIA „ABERO”, SIA „Vidzemes ūdens”, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"). Pirms iepirkuma veikšanas tiks izstrādāta tehniskā specifikācija, balstoties uz veikto tirgus izpēti un konsultējoties ar nozares speciālistiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks uzstādīta viena hidroloģiskā stacija ar attālinātu datu ieguvi, dati tiks atspoguļoti pašvaldības mājas lapā, kuriem varēs sekot līdz ikviens sabiedrības loceklis.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2014
Īstenotājs Grundzāle 2010
Smiltenes nov., Tilta iela 5, Grundzāle, LV-4713
Projekta kopējās izmaksas 15 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.