• Sākums >
  • Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde

Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde

Reģ Nr. 1-08/174/2013

Projekta mērķis

Izstrādāt aktuālos un vēsturiskos datos balstītu Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu (ūdens kvalitātes pasliktināšanās, ezeru aizaugšana, krastu pārpurvošanās u.c.) risināšanas stratēģiju.

Projekta uzdevumi

Problēmas: abos ezeros novērojamas eitrofikācijas izraisītas vides problēmas. Tomēr to apjoma novērtēšana un risināšana notiek nesistemātiski un ir balstīta uz nepilnīgiem datiem. Uzdevumi: pieejamo vēsturisko datu par ezeru eitrofikāciju apkopošana; aktuālu datu kopu iegūšana; vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde. Aktivitātes: vēsturisko datu apkopošana, hidrobioloģiska izpēte, ūdensaugu izpēte, vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izstrādāta Rāznas un Lubāna ezeru ilggadīga eitrofikācijas izraisītu vides problēmu risināšanas stratēģija. Tā ietvers uz zinātniskiem datiem balstītu pakāpenisku, konkrētu un praktisku identificēto problēmu risināšanas kopumu. Paredzams, ka ilgtermiņā šādas stratēģijas izstrāde un īstenošana uzlabos ezeru ekoloģisko stāvokli, palielinās socioekonomisko vērtību un būs būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai reģiona attīstībai.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 28.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 20 664.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 664.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.