• Sākums >
  • Medības Latvijas nacionālajos parkos

Medības Latvijas nacionālajos parkos

Reģ Nr. 1-08/172/2013

Projekta mērķis

Līdzšinējā Latvijas praksē arvien biežāk saskaramies ar pretrunām nacionālo parku teritorijas izmantošanā, t.i., ar medību traucējošu ietekmi uz tūrisma/izglītības resursiem. Projekta pētījuma mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas un konkrētus priekšlikumus medību jautājuma noregulējumam Latvijas nacionālajos parkos. Gūtajiem rezultātiem turpmāk būtu jākalpo par atbalsta punktu likumdošanas veidošanā un politisko lēmumu pieņemšanā attiecībā uz medību politiku Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Projekta uzdevumi

Problēma: Nepārliecinoši argumenti – kā un cik medīt nacionālajos parkos Latvijā? Darba uzdevums: Identificēt esošos un potenciālos konfliktus starp medību darbību un citām jomām Latvijas nacionālajos parkos. Sniegt rekomendācijas medību turpmākai darbībai, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses un ekoloģiskos aspektus. Nepieciešami divu nozaru speciālisti: Projekta SOCIĀLO pētījumu sadaļā: (piesaistot valsts vadošos speciālistus) Sociālā un ekonomiskā aspektā izvērtēt medības un to ietekmi uz sekojošām interešu grupām: a) vietējie iedzīvotāji un zemes īpašnieki (t.sk. pastaigas, ogošana, sēņošana un citas brīvā laika nodarbes); b) teritorijas viesi – atpūtnieki, tūristi, motivēti dabas vērošanas tūristi (fotogrāfi/filmētāji vai vienkārši dzīvnieku, t.sk. putnu, vērotāji; c) skolēni, studenti, akadēmiskie zinātnieki, vides izglītības grupas; d) tūrisma pakalpojumu sniedzēji, atpūtas organizētāji, komersanti; e) Valsts un pašvaldību institūcijas. Ekonomisko rādītāju analīze ietvers arī rekomendāciju izstrādi nākotnes iespējamām kompensācijām zemes īpašniekiem par medību saimniecības ierobežojumiem viņu īpašumos. Projekta EKOLOĢISKO pētījumu sadaļā (piesaistot valsts vadošos speciālistus) Jānoskaidro medību pārtraukšanas potenciāli negatīvā ietekme Latvijas četros nacionālajos parkos. Darba uzdevums: Sniegt uz ekoloģiskiem pētījumiem pamatotu speciālistu atzinumu par medību nepieciešamību nacionālajos parkos; Izstādāt teritoriju zonējuma kartes, sniedzot rekomendācijas teritoriju apsaimniekošanai medību jautājumos, izvērtējot arī ietekmes uz: 1) lauksaimniecības zemēm (t.sk. pieguļošām), 2) apdzīvotām vietām, 3) automaģistrālēm. Papildus pētījumi: 1) rekomendāciju izstrāde lielo plēsēju aizsardzībai; (Lauku pētījumos (tikai ĶNP terit.): a) noskaidrot plēsēju klātesamību atkarībā no medībām; b) plēsēju-upuru savstarpējās regulācijas; 2) atzinumu sniegšana putnu medību nepieciešamībai nacionālajos parkos; 3) praktiskos pētījumos noskaidrojot medību ietekmei uz putnu bēgšanu / slēpšanos cilvēka klātbūtnē. (teritorijas, kur notiek regulāras putnu medības un salīdzinājumam teritorijas, kur putnus nemedī vismaz 20 gadus). Vienotu gala atzinumu un rekomendācijas sniegs projekta Fokusa grupa, kas sastāvēs no sociālo un ekoloģisko jomu speciālistiem, kuri vienosies par „kopsaucējiem”.

Projekta rezultāti

1). Pētījumi 2 gab. rakstiskā veidā; 2). Gala atzinums un četru nacionālo parku zonējumu kartes ar apsaimniekošanas rekomendācijām medību jautājumos pa funkcionālām zonām.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 16 507.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 507.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.