• Sākums >
  • Ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”

Ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”

Reģ Nr. 1-08/171/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot ūdensputnu ligzdošanas apstākļus dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā iekļautajos Īdeņas zivju dīķos, kur ir bijušas izveidotas mākslīgās ūdensputnu ligzdvietas.

Projekta uzdevumi

Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā iekļautajos Īdeņas dīķos laika gaitā, ūdensputnu dzīvei sākotnēji ideālais biotops pakāpeniski degradējies – dabīgajām, kā arī iepriekš mākslīgi veidotajām salām un dīķu seklajām vietām aizaugot ar niedrēm un krūmiem. Ligzdojošo ūdensputnu pāru skaits ir ievērojami samazinājies gan piemērotu biotopu degradācijas, gan arī pārmērīgi savairojušās ūdeles postījumu dēļ. Zivju dīķos iepriekš konstatētas 90 putnu sugas, no tām 61 suga atzīmēta kā ligzdotāja un daļa no šeit konstatētajām putnu sugām sugām - baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida), dīķa tilbīte (Tringa stagnatilis), tekereja (Xenus cinereus) - reti sastopamas visā Latvijas teritorijā. Projekta ietvaros paredzēta iepriekš izveidoto ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu rekonstrukcija, kas ietver sevī krūmu un niedru apauguma novākšanas darbus, kā arī iepriekš mākslīgi uzbērto salu rekonstrukcijas darbus ar traktortehniku. Šāda ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana būtu nozīmīgs ieguldījums ūdensputnu populācijas palielināšanai un dzīves apstākļu uzlabošanai, kā arī ūdensputniem specifiska biotopa atjaunošanā. Par projektā veiktajiem pasākumiem informācija tiks nodota plašākai sabiedrībai ar vietējo novadu laikrakstu palīdzību, piemēram, Madonas novada laikraksts „Stars”, Varakļānu novada laikraksts „Varakļōnīts” un Rēzeknes novada laikraksts „Rēzeknes Vēstis”.

Projekta rezultāti

1) Projekta laikā, dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā iekļautajos Īdeņas dīķos, tiks palielināta ūdensputnu daudzveidība, atjaunojot mākslīgās ūdensputnu ligzdvietas. 2) Novākts niedru un krūmu apaugums no 50 iepriekš izveidotajām mākslīgajām ūdensputnu ligzdvietām. 3) 50 mākslīgo ligzdvietu rekonstrukcijas darbi, kuru rezultātā palielināsies mākslīgo salu piemērotība ūdensputniem, bet samazināsies plēsīgajiem dzīvniekiem. 4) Sabiedrības informēšana par projekta laikā paveiktajiem pasākumiem un iegūto bioloģiskās daudzveidības palielināšanā. 5) Pēc projekta realizācijas atjaunotās mākslīgās ūdensputnu ligzdvietas uzturēšanas darbi būs ievērojami vieglāki un neprasīs lielus finansiālos līdzekļus, tādēļ tās tiks apsaimniekotas piesaistot Dabas aizsardzības pārvaldes finansējumu un iespēju robežās piesaistot brīvprātīgos.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 28.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 9 958.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 958.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.