• Sākums >
  • VARAM dalība izstādēs ,,Green Planet Expo” un ,,Vide un enerģija 2017”

VARAM dalība izstādēs ,,Green Planet Expo” un ,,Vide un enerģija 2017”

Reģ Nr. 1-08/16/2017

Projekta mērķis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) dalība (ar stendu) divās starptautiskās izstādēs, lai izglītotu sabiedrību un paaugstinātu izpratni par klimata pārmaiņu nozīmīgumu: 1. "Green Planet Expo" – starptautiska izstāde zaļi domājošiem, dzīvojošiem, strādājošiem, ražojošiem uzņēmumiem un privātpersonām, kas notiks 2017. gada 26.-27. maijā; 2. "Vide un enerģija 2017" – starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstāde, kas norisināsies 2017. gada 19.-22. oktobrī.

Projekta uzdevumi

Projekta mērķa sasniegšanai galvenie uzdevumi ir šādi: 1. Satura plānošana un gatavošanās dalībai izstādē "Green Planet Expo"; 2. Iepirkums par stenda iekārtošanu izstādē "Green Planet Expo"; 3. VARAM dalība izstādē "Green Planet Expo", izstādes laikā informēt un izglītot izstādes apmeklētājus; 4. Satura plānošana un gatavošanās izstādei "Vide un enerģija 2017"; 5. Iepirkums par stenda scenogrāfijas nodrošināšanu izstādē "Vide un enerģija 2017"; 6. VARAM dalība izstādē "Vide un enerģija 2017”, Izstādes laikā informēt un izglītot izstādes apmeklētājus.

Projekta rezultāti

VARAM, piedaloties izstādēs, turpinās sabiedrības izglītošanu un informēšanu par aktuālajiem klimata politikas jautājumiem, piemēram: 1. 2016.gadā Latvijā noritēja darbs pie Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050. gadam izstrādes, kas nosaka ceļu Latvijas pārejai uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku – ekonomiku, kas rada minimālas SEG, sevišķi, oglekļa dioksīda (CO2), emisijas. Stratēģijas apstiprināšana paredzēta 2017. gadā. Stratēģijas saturs skar pilnīgi visas sabiedrības grupas un visas tautsaimniecības nozares; 2. 2016.gadā noritēja darbs pie Latvijas Nacionālās klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrādes. Stratēģijas mērķis ir sekmēt Latvijas noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī uzlabot gatavību un spēju reaģēt uz klimata pārmaiņu ietekmēm pašvaldību, reģionālā un valsts līmenī. Stratēģijas apstiprināšana paredzēta 2017. gadā. Stratēģijas saturs skar pilnīgi visas sabiedrības grupas un visas tautsaimniecības nozares; 3. 2015. – 2016.gadā izstrādātajiem scenārijiem par klimata pārmaiņu ietekmēm uz Latviju periodā līdz 2100. gadam, kā arī klimata pārmaiņu risku novērtējuma rezultātiem Latvijā. Scenāriji un informācija par riskiem nozīmīga visām sabiedrības grupām un visām tautsaimniecības nozarēm; 4. Plašāku sabiedrības daļu varēs informēt par ZPI/ZI priekšrocībām un ieguvumiem, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par ZI un stiprinātu viņu atbalstu valsts un pašvaldību iestāžu darbam, balstoties uz MK rīkojumu Nr.83 „Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam”, kas apstiprināts Rīgā 2015.gada 18.februārī.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 13 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.