• Sākums >
  • Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu aizsardzības jomā

Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu aizsardzības jomā

Reģ Nr. 1-08/16/2016

Projekta mērķis

Stiprināt Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) licencēšanas, kontroles un uzraudzības veiktspēju pazemes ūdeņu aizsardzības un izmantošanas jomā caur pieredzes apmaiņu un piemērojot VVD izstrādātās vispārējās apmācību sistēmas padziļināto līmeni noteiktajā jomā.

Projekta uzdevumi

Projekts ir uzskatāms par turpinājumu VVD 2015.gada projektam “Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu kvalifikācijas celšana zemes dzīļu jomā”, kuru īstenojot tiks celta VVD ekspertu un inspektoru kvalifikācija un līdz ar to VVD veiktspēja pazemes ūdeņu aizsardzības un izmantošanas jomā. Projekts papildinās VVD amatpersonu 2015.gadā iegūtās vispārīgās zināšanas ar zināšanām šaurā, specifiskā, bet ļoti būtiskā jomā. 1. Organizēt un piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju, kura ietvaros tiks rīkotas pieredzes apmaiņas sanāksmes ar Lejassakcijas federālās zemes Ģeoloģijas dienesta pārstāvjiem (das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie) vai Brēmenes Ģeoloģijas dienesta (Geologischer Dienst für Bremen), kā arī ar Berlīnes Pilsētas attīstības un vides departamenta (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) pārstāvjiem ar galveno uzsvaru uz zemes dzīļu, jo īpaši urbumu ierīkošanas un pazemes ūdeņu aizsardzības normatīvo regulējumu, izmantošanas kārtību (nepieciešamajām licencēm, licenču nosacījumiem) un uzraudzības aspektiem, kā arī pieredzes apmaiņas/mācību praktiskā sadaļa Wöltjen Gruppe (uzņēmumu grupa), kas specializējusies dažādu urbumu – ūdensapgādes, siltumsūkņu, monitoringa, izpētes - ierīkošanā arī īpaši piesārņotās vietās un sarežģītos ģeoloģiskajos apstākļos, speciālistu pavadībā ar galveno uzsvaru uz nepieciešamajām pirmsizpētēm, izmantotajām tehnoloģijām un materiāliem, urbšanas vietas sagatavošanas, urbšanas darbu un urbuma aprīkojuma izvēles tehniskajiem un pazemes ūdeņu aizsardzības aspektiem; 2. Turpināt VVD izstrādātās vispārējās apmācību sistēmas padziļinātā līmeņa piemērošanu pazemes ūdeņu aizsardzības un izmantošanas jomā (īpaši akcentējot darbības piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijās), organizējot praktisko divu dienu apmācību semināru (ar teorētisko un lauka studiju daļu) VVD ekspertiem un inspektoriem par normatīvo aktu prasībām pazemes ūdeņu izmantošanai un kontroles aspektiem. Lauka studiju daļa tiks organizēta objektos, kuros tiek ierīkoti urbumi un tās ietvaros tiks simulēta urbuma ierīkošanas un pazemes ūdeņu atradnes inspekcija, veicot dažādu reģionālo vides pārvalžu pieeju salīdzināšanu. Semināra apmācību materiālu sagatavošanā tiks izmantota Vācijā iegūta pieredze. Sagatavotos apmācību materiālus VVD eksperti varēs ērti izmantot, sagatavojot zemes dzīļu izmantošanas licences urbumu ierīkošanai, savukārt inspektori - veicot urbumu ierīkošanas un ekspluatācijas kontroles.

Projekta rezultāti

Stiprināta VVD licencēšanas, kontroles un uzraudzības veiktspēja pazemes ūdeņu izmantošanas un aizsardzības jomā Ilgtspējīga pazemes ūdens izmantošana, nodrošinot atbilstošu pārvaldību caur licenču un atļauju nosacījumiem. Efektīvāka urbumu ierīkošanas, ekspluatācijas un likvidēšanas uzraudzība un kontrole Sekmēta sadarbība starp VVD ekspertiem un inspektoriem. Sagatavoti mācību semināra materiāli, kuru varēs izmantot arī jauno ekspertu un inspektoru apmācībai. Iegūta informācija, kura var būt ņemta par pamatu normatīvās bāzes aktualizēšanai un tālākai uzlabošanai pazemes ūdens izmantošanas un aizsardzības jomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 8 182.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 182.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 182.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.