Mežezera piedzīvojums

Reģ Nr. 1-08/16/2015

Projekta mērķis

Veicināt 25 bērnu ar speciālām vajadzībām personības attīstību vides izglītības un audzināšanas jomā.

Projekta uzdevumi

Ģimenē gaidot bērniņu valda patīkams satraukums un priekšstati par to kā viņš tiks audzināts, kā viņš augs, spēlēsies, dziedās, pieaugs, sāks mācīties, apgūs kādu profesiju, uzsāks darba gaitas, veidos jau vēlāk pats savu ģimeni. Tomēr daži bērniņi piedzimst īpašāki par pārējiem. Brīdis, kad vecāki uzzina no ārsta, ka ģimenē gaidītais un ienākušais bērniņš nekad nevarēs redzēt, redzēs ļoti vāji, nestaigās, nekustēsies, neattīstīsies kā vesels bērns, ir ļoti smags un prasa daudz spēka no vecākiem. Viņiem ir jāmācās ar šo faktu sadzīvot, iemācīties dzīvot tālāk un sniegt bērnam pēc iespējas visu, kas var palīdzēt šim bērnam kļūt pēc iespējas patstāvīgākam jau izaugot. Gan sports, pašdarbības pulciņi, mākslas nodarbības, izglītošana ir ļoti būtiska, lai šie cilvēki spētu attīstīties kā personības un maksimāli integrēties sabiedrībā. Dažāda veida aktivitātes jau ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1993.gada sesijā pieņemtajiem Paraugnoteikumiem tiek atzītas par nozīmīgu rehabilitācijas sastāvdaļu, kas nepieciešama šādu cilvēku sekmīgai integrācijai sabiedrībā. Vispārējās rehabilitācijas galvenais uzdevums ir orientēts uz aktivitātēm. Viens no šādiem visefektīvākajiem rehabilitācijas veidiem ir vasaras nometnes. Turklāt nometnes ir ne tikai rehabilitācijas veids, bet arī īpaši bērnu personības attīstības līdzeklis. Viena no Latvijas Bērnu fonda (LBF) darbības mērķa grupām ir bērni ar īpašām vajadzībām. Lielākoties šīs ir nepilnas ģimenes, kuras skar dažādas finansiālas un saimnieciskas grūtības. Šādos apstākļos šiem bērniem praktiski nav iespēju piedalīties kādā no vasaras atpūtas nometnēm. Esam pārliecinājušies, ka šis ir nozīmīgs palīdzības sniegšanas veids šiem bērniem viņu personības attīstības veicināšanā. LBF rīkotās nometnes ir bez maksas un bieži ir arī vienīgā reize gadā, kad bērnam ir iespēja iepazīties ar citiem bērniem. Šāda veida nometnes ir viens no izglītības, vispārējās rehabilitācijas un audzināšanas veidiem, lai veicinātu bērnu savstarpējo sociālo integrāciju, kā arī sociālo iemaņu veidošanu un attīstību. Visas nometnes pēc iespējas rīkojam skaistās atpūtas vietās pie dabas, kur bērni var ne tikai baudīt saules, gaisa un ūdens peldes, bet arī iepazīt apkārtējo dabu, vidi un savu vietu tajā. Tieši dabas un vides izglītībai vienmēr esam pievērsuši lielu uzmanību gatavojot nometņu programmas, plānojot nometņu ekskursijas. Regulārs visu mūsu nometņu viesis jau vairākus gadus ir aktīvists par tīru vidi Cūkmens, kas atraktīvā veidā ar savu komandu māca bērnus kā rūpēties par apkārtējo vidi. Latvijas Bērnu fonda darba pieredze rāda, ka parasti īpašo bērnu ģimenēs viens no vecākiem nevar strādāt algotu darbu, bieži tās turklāt ir nepilnas ģimenes. Šie bērni prasa īpašu un nepārtrauktu uzmanību, tādēļ šādas nometnes ir arī iespēja vecākiem 10 dienas atpūsties, veltīt laiku sev, viens otram un veselajiem bērniem ģimenē. Nometņu organizēšanā esam pārliecinājušies, ka šis ir ģimenēm ir ļoti vajadzīgs un gaidīts notikums. Kopumā Latvijā ir vairāk kā astoņi tūkstoši bērnu ar speciālajām vajadzībām un pieprasījums pēc šīm nometnēm tieši no šādu bērnu ģimenēm ir ļoti augsts. Šādas nometnes nepieciešamas ne tikai lai nodrošinātu rehabilitācijas un atpūtas iespēju bērniem ar speciālām vajadzībām, bet arī lai veicinātu šo bērnu personības attīstību, izglītojot par apkārtējās vides un dabas jautājumiem un veicinot viņu izpratni par sevi kā daļu no dabas. Tādējādi šīs nometnes uzdevums būs nodrošināt 25 bērniem ar speciālām vajadzībām iespēju piedalīties bezmaksas vasaras nometnē, izglītojot viņus par dažādiem ar apkārtējo dabu un vidi saistītiem jautājumiem un cilvēka lomu dabā. Nometnē piedalīsies bērni no dažādiem Latvijas reģioniem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti īstermiņā: 1. Noorganizēta 1 nometne 25 bērniem ar speciālām vajadzībām ar mērķi veicināt viņu vides izglītību un audzināšanu; 2. Noslēgti 6 darba līgumi par nometnes darbiniekiem. Rezultāti ilgtermiņā: 1. Ilgtermiņā veicināta cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālā integrācija pārējā sabiedrībā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Rīga, Brīvības gatve 310-75, LV-1039
Projekta kopējās izmaksas 8 097.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 450.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.