Vides aizsardzības nometne „Iepazīsim, lai sargātu”

Reģ Nr. 1-08/16/2014

Projekta mērķis

Iepazīt un izprast cilvēka un dabas mijiedarbības sekas Tukuma pilsētas apkārtnes ekosistēmās, mainīt nometnes dalībnieku un Tukuma novada iedzīvotāju ikdienas paradumus dabas resursu izmantošanā un dabas aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

1. Problēma: 1.1. Piesārņojuma ar sadzīves atkritumu pieaugums Tukuma piepilsētas apkārtnē. 2. Uzdevumi: 2.1. Iepazīt Tukuma piepilsētas ekosistēmu un organismu daudzveidību , 2.2. Konstatēt un samazināt piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem Tukuma piepilsētas ekosistēmās (meži, pļavas, ūdeņi), 2.3. Iepazīties ar sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes nepieciešamību un iespējām reģionā, 2.4. Motivēt nometnes dalībniekus un citus sabiedrības locekļus videi draudzīgai un atbildīgai rīcībai.

Projekta rezultāti

1. Prezentācija par Tukuma piepilsētas dabas daudzveidību, aizsargājamiem objektiem, cilvēka un vides mijiedarbības sekām, kas tiktu izmantota vides izglītībā pamatskolā, 2. Tukuma piepilsētas teritorijā konstatēto sadzīves atkritumu piesārņojuma melno punktu kartes izveidošana. 3. Foto izstāde par vides stāvokli Tukuma piepilsētā „Vai Tukuma apkārtnē ir smukums?”. 4. Nometnes dalībnieku ikdienas paradumu un domāšanas maiņa (esejas par šo tēmu).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2014
Īstenotājs atspulgs l
Tumes pag., Tukuma nov., "Sveikuļi", LV-3139
Projekta kopējās izmaksas 4 741.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 499.74 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 500.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.