• Sākums >
  • NBD oranžērijas augu kaitēkļu monitorings un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas efektivitātes izpēte

NBD oranžērijas augu kaitēkļu monitorings un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas efektivitātes izpēte

Reģ Nr. 1-08/169/2016

Projekta mērķis

Izpētīt integrēto augu aizsardzības pasākumu iespējas NBD oranžērijā, lai panāktu minimālu pesticīdu izmantošanu. Novērtēt baltblusiņas un entomofāgu attīstības dinamiku. Noskaidrot Macrolophus pygmaeus lokalizācijas un attīstības vietas izvēli atkarībā no augu sugas.

Projekta uzdevumi

1. Veikt integrētās augu aizsardzības pasākumus NBD siltumnīcās 600 m² platībā. Izmantojot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus samazināt oranžērijas postošāko kaitēkļu – siltumnīcas baltblusiņas (Trialeurodes vaporariorum), tīklērču (Tetranychus urticae), laputu (Myzodes persicae) un tripšu (Frankinella occidentalis) pieaugušo īpatņu un kāpuru daudzumu. 2. Nodrošināt entomofāgu attīstībai optimālo temperatūru, relatīvo gaisa mitrumu un fotoperiodu. 3. Izvietot līmes slazdus kaitēkļu mehāniskai izķeršanai. 4. Novērot un reģistrēt kaitēkļu blīvumu un novērtēt entomofāgu efektivitāti. Lai gan galvenais uzdevums ir cīņa pret baltblusiņu, vasaras periodā siltumnīcā iespējama tīklērces, tripšu un laputs savairošanās, tāpēc lai izvairītos no papildus pesticīdu lietošanas, preventīvi jāizmantoti tiem atbilstošie entomofāgi. 5. Apmeklēt Tallinas botānisko dārzu, kurā jau uzsākti izmēģinājumi bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanā, lai iegūtu kolēģu pieredzi un paaugstinātu NBD pētījumu efektivitāti.. 6. Oranžērijas augu aizsardzības plāna izstrāde.

Projekta rezultāti

1. Pirms entomofāgu izmantošanas, NBD oranžērijā, lietojot ķīmiskos augu aizsadzības līdzekļus (uzskaitīts apstrādes reižu skaits, daudzums, koncentācija), maksimāli samazināts 4 postošāko kaitēkļu – siltumnīcas baltblusiņas (Trialeurodes vaporariorum), tīklērču (Tetranychus urticae), laputu (Myzodes persicae) un tripšu (Frankinella occidentalis) pieaugušo īpatņu un kāpuru daudzumu kaitēkļu blīvums. 2. NBD oranžērijā 600 m² ir uzturēti atbilstoši ekoloģisko apstākļi un veikta to datorizēta reģistrācija. 3. NBD oranžērijā 600 m² tiek izmantoti 3 veidu mehāniskie slazdi un 4 sugu entomofāgi (tiek reģistrētas sugas, skaits uz m², izlaišanas biežums). 4. NBD oranžērijā 600 m² 2 x mēnesī veikta datu reģistrācija par augu inficēšanās pakāpi un derīgo kukaiņu attīstības dinamiku . 5. Saņemtas rekomendācijas no Tallinas botāniskā dārza speciālistiem, ieteikumi realizēti pētnieciskajā darbā. 6. Izstrādāts NBD oranžērijas augu aizsardzības plāns, kurā integrētu bioloģiskās augu aizsardzības metodes.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2017
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 5 516.84 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 516.84 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.