• Sākums >
  • Dabas pasaule mums visapkārt

Dabas pasaule mums visapkārt

Reģ Nr. 1-08/168/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt Aglonas novada skolas vecuma bērniem gūt jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, veicinot bērnu vides izglītību un audzināšanu, rosinot interesi par dabas procesu pētīšanu, kā arī sekmējot labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt vides izglītības nometnes divos ciklos Aglonas vidusskolā: 1.1. cikls. Piecu dienu dienas tematiskā nometne, vecākajai grupai (7.-11. klase) 5 dienas, 20 dalībnieki. 1.2. cikls. Piecu dienu dienas tematiskā nometne jaunākajai grupai (1.- 6. klase), 5 dienas, 20 dalībnieki. 2. Sniegt skolēniem vides izglītības zināšanas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, apgūstot pētnieciskās metodes. 3. Pilnveidot Dabas parka “Cirišu ezers” teritorijā dabas taku, izveidojot vides spēles. 4. Noorganizēt ekskursijas ar vides izzināšanas elementiem uz Vides izglītības un kultūras centru “Ķepa” Dagdas novadā un Rāznas nacionālo dabas parku. 5. Noorganizēt pārgājienu un braucienu uz Upursalu ar plostu un pārgājienu uz Madelānu pilskalnu, iepazīstot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības pārgājienā. 6. Veikt projekta publicitātes pasākumus.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta viena vides izglītības nometne ar diviem cikliem Aglonas novadā, iesaistot skolēnus no Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas: 1.1. cikls. Piecu dienu dienas tematiskā nometne, vecākajai grupai (7.-11. klase) 5 dienas, 20 dalībnieki. 1.2. cikls. Piecu dienu dienas tematiskā nometne jaunākajai grupai (1.- 6. klase), 5 dienas, 20 dalībnieki. 2. Skolēni pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes: 2.1. apguvuši vides izglītības pētnieciskās metodes 12 praktiskajās nodarbībās, pielietojot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. 2.2. iegūtas prasmes un iemaņas dabas materiālu, otrreizējo materiālu izmantošanā u.c. 8 radošajās darbnīcās. 3. Uzlabota Dabas parka “Cirišu ezers” teritorijā dabas takā, izveidojot 2 vides spēles (labirints, klucīši). 4. Noorganizētas 4 ekskursijas (katrai vecuma grupai pa divām ekskursijām) ar vides izzināšanas elementiem uz Vides izglītības un kultūras centru “Ķepa” Dagdas novadā un Rāznas nacionālo dabas parku. 5. Noorganizēti 2 dabas izpētes braucieni uz Upursalu ( Natura 2000 teritorija) ar plostu un 1 pārgājiens uz Madelānu pilskalnu, iepazīstot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 6. Veikti projekta publicitātes pasākumus, ievietojot 3 publikācijas novada mājaslapā www.aglona.lv, 1 publikācija preses izdevumā “Aglonas novada vēstis”, 3 preses relīzes.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Aglonas vidusskola
Aglona, Daugavpils iela 6, LV-5304
Projekta kopējās izmaksas 4 444.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.