• Sākums >
  • Sabiedrības informēšana par dabas vērtībām Zilupes novadā

Sabiedrības informēšana par dabas vērtībām Zilupes novadā

Reģ Nr. 1-08/166/2016

Projekta mērķis

Veikt sabiedrības informēšanu par dabas vērtībām Zilupes novadā Latvijas simtgadei veltīto pasākumu ietvaros.

Projekta uzdevumi

1.Organizēt dabas ekspertu apsekojumu dabā Zilupes baseinam posmā no Pedeļevas līdz pilsētai Zilupe, Rūdovas kalnam un smiltāju pļavām 1,5 ha platībā Savelinkos, kurā var iesaistīties vietējā sabiedrība, lai gūtu izpratni par dabas vērtībām savā apkārtnē un to nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem. 2. Pasūtīt sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu par konstatētajām dabas vērtībām, ieteikumus apsaimniekošanai un tūrisma plūsmas organizēšanai Zilupes novadā. 3. Izgatavot ūdens tūrisma karti laivošanai pa Zilupi (Sīnoju). 4. Izgatavot un uzstādīt piecus brīvdabas informācijas stendus - trīs no tiem Zilupes upes krastā (Pedeļevā, Katalovā maršruta sākumā un Zilupes pilsētas pludmalē maršruta nobeigumā), vienu stendu Savelinku smiltāju pļavās un vienu Rūdovas kalnā, kuros būtu iestrādāta ekspertu norādītā informācija par konstatētajām dabas vērtībām.

Projekta rezultāti

Galvenie projekta rezultāti: 1. Uz aktuālas izpētes un sertificētu ekspertu ieteikumiem balstītas ūdens tūrisma kartes pa Zilupi (Sīnoju) 2000 eksemplāru izdošana. 2. piecu brīvdabas informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana. Sagatavotā informācija būs pieejama latviešu, krievu un angļu valodās. 3. Sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par konstatētajām dabas vērtībām, ieteikumi apsaimniekošanai un tūrisma plūsmas organizēšanai Zilupes novadā kalpos par pamatu, lai kartes un stendi būtu ar aktuālu informāciju un tūrisma plūsma tiktu organizēta dabai draudzībā veidā 4. Tiks veicināta vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju iesaiste un informēšana par dabas vērtībām novadā, kas savukārt Latvijas simtgades pasākumu ietvaros veicinās iedzīvotāju piederības sajūtu savai valstij un novadam.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 10.03.2017
Īstenotājs Zilupes novada attīstībai
Zilupes novads, „Bites”, c. SavelinkiZaļesjes pag. Zilupes nov., LV-5751
Projekta kopējās izmaksas 12 735.70 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 735.70 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.