• Sākums >
  • Dabas izglītības centru popularizēšana un attīstīšana

Dabas izglītības centru popularizēšana un attīstīšana

Reģ Nr. 1-08/166/2013

Projekta mērķis

Sabiedrības vides apziņas veicināšana, popularizējot dabas izglītības centrus (DIC) kā reģionāli nozīmīgus sabiedrības vides apziņas veidotājus un attīstot to piedāvājumu dabas izzināšanai un sabiedrības iesaistīšanai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

Izveidot un labiekārtot Kurzemes reģiona topošo dabas izglītības centru „Slīteres namiņš”, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu nodarbību un pasākumu vadīšanai. Nepieciešams papildināt visu sešu dabas izglītības centru aprīkojumu ar materiāliem nodarbību un pasākumu vadīšanai, lai varētu piedāvāt jaunas aktivitātes, tādējādi piesaistot apmeklētājus un popularizējot DIC piedāvājumu. Iekārtot 6 dabas izglītības centros „bērnu stūrīšus”, kas paredzēti 4-6 g.v. bērnu dabas izziņas rotaļām. Izdot dabas izziņas spēli „Dabas stāsti” (vārdu minēšanas princips, viegli pielāgojama jebkurai mērķauditorijai) Organizēt pasākumus par bioloģiskajai daudzveidībai un tās saglabāšanai veltītām tēmām, kā ietvaros sabiedrībā tiktu veicināta izpratne par dabas daudzveidību, atsevišķām tās komponentēm un to nozīmi dažādu ekosistēmu pilnvērtīgā funkcionēšanā. Sabiedrības vides apziņas veicināšanā iesaistīt DIC sadarbības partnerus – pašvaldību darbiniekus, skolotājus, bibliotekārus u.c. Attīstīt un uzlabot DIC darbinieku un reģionālo administrāciju valsts vides inspektoru, kas iesaistās vides izglītības aktivitātēs, kvalifikāciju sabiedrisko attiecību un vides interpretēšanas jomās.

Projekta rezultāti

Projekta sagaidāmie rezultāti ir bioloģiskās daudzveidības jautājumos zinošāka sabiedrība (vismaz 500 bioloģiskās daudzveidības tēmām veltīto pasākumu apmeklētāji, kā arī vairāk kā 120 skolēnu Latvijas reģionos, kas piedalīsies sugu daudzveidības novērojumos „Četras dienas dabā” pasākuma ietvaros). Ilgtspējīgs projekta rezultāts noteikti būs 24 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana vides gidu kursos, kas arī turpmāk neprasīs līdzekļu ieguldīšanu, jo iegūtās zināšanas un iemaņas tiks pielietotas praksē, izglītojot sabiedrību par bioloģiskās daudzveidības jautājumiem. Sabiedrības vides apziņas veicināšanā tiks iesaistīti arī dabas izglītības centru sadarbības partneri, jo semināru ietvaros uzlabotās sadarbības partneru (vismaz 30 cilvēki katrā seminārā, kopā 180 cilvēku) zināšanas par dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu tēmām, attiecīgi veicinās kvalitatīvas informācijas nodrošināšanu plašākai sabiedrībai. Visas projekta aktivitātes popularizēs un attīstīs dabas izglītības centrus kā nozīmīgus sabiedrības vides apziņas veidotājus un nodrošinās labāku to apmeklējuma kvalitāti.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 39 840.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 840.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.