Pēdas un skaņas dabā

Reģ Nr. 1-08/164/2015

Projekta mērķis

Veicināt Līgatnes novada vidusskolas skolēnos atbildīgu interesi par vides jautājumiem, piedāvājot pielietot praktiski pētnieciskās metodes reālajā dzīvē dažādās vides izglītības jomās.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros vēlamies iesaistīt bērnus pilnvērtīgā brīvā laika pavadīšanā, iepazīstot Latvijas dabu un radot apziņu par līdzatbildību dabas saudzēšanā. Tāpēc izvirzām šādus uzdevumus: 1. Pētīt Līgatnes novada dabu un tajā notiekošos procesus. 2. Attīrīt Līgatnes upes krastus. 3. Iepazīt jūras piekrastes dabu. 4. Mācīties ieraudzīt, sadzirdēt un atpazīt dzīvnieku, putnu un cilvēku atstātās pēdas un skaņas dabā. 5. Izveidot „Pēdu dabas grāmatu” (fotogrāfijas, zīmējumi, apraksti un dzejoļi).

Projekta rezultāti

Projektā iesaistījušies 40 skolēni. Noorganizēti 2 pārgājieni – pārgājiens pa Līgatnes dabas takām „Meža dzīvnieku pēdas un skaņas” un pārgājiens gar Līgatnes upi „Ūdens un cilvēka atstātās pēdas” un upes krastu sakopšana. Noorganizēta tematiska ekskursija uz Rīgas jūras līci „Pēdas un skaņas jūrmalā”. .Noorganizētas nodarbības „Pēdas un skaņas ap skolu”, „EKO pēda”, „Dabas skaņas mūzikā” , „Daba prozā un dzejā” . Izveidota „Pēdu dabas grāmata”.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 05.06.2015
Īstenotājs Līgatnes novada vidusskola
Līgatne, Strautu iela 4, LV-4110
Projekta kopējās izmaksas 2 379.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 483.75 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.