• Sākums >
  • Dabas aizsardzības popularizēšana ar efektīvu komunikācijas kanālu starpniecību

Dabas aizsardzības popularizēšana ar efektīvu komunikācijas kanālu starpniecību

Reģ Nr. 1-08/164/2013

Projekta mērķis

Popularizēt dabas aizsardzību efektīvā veidā, sadarbojoties ar mūsdienu būtiskākajiem sabiedriskās domas veidotājiem – žurnālistiem un piedaloties plaši apmeklētos, populāros pasākumos, tā veidojot izpratni par aizsargājamo dabas teritoriju nozīmi un to sniegtajām priekšrocībām, arī ekosistēmu pakalpojumiem, veicinot dabas aizsardzības kā modernas „zaļā” dzīvesveida kustības integrēšanos sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

Ar projekta palīdzību plānots veicināt dabas aizsardzības plašāku integrēšanu sabiedrībā, mazinot pastāvošos ar dabas aizsardzību saistītos stereotipus, kā, piemēram, ka aizsargājamās teritorijās nekas nav atļauts un saistoši skaidrojot dabas aizsardzības un aizsargājamo dabas teritoriju nozīmi, pastāvēšanas būtiskumu un pienesumu sabiedrībai. Dabas aizsardzības jomas popularizēšana tiks veikta efektīvā veidā, izmantojot mūsdienīgus komunikāciju kanālus – veicinot žurnālistu interesi un iesaistīšanos dabas aizsardzības jautājumu atspoguļošanā medijos sabiedrībā un caur dalību populāros un sabiedrības vidū iecienītos publiskos pasākumos – Positivus un Ceļotāju dienās, kā arī, sagatavojot informatīvu uzziņu materiālu Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem, kas sekmēs darbinieku efektīvāku ārējo komunikāciju ar dažādām mērķauditorijām. Projektā paredzēti 3 aktivitāšu bloki - skat.projekta iesniegumā: 1).Mediju dienas aizsargājamās dabas teritorijās; 2).Dabas aizsardzības pārvaldes dalības nodrošināšana populāros un sabiedrības vidū iecienītos publiskos pasākumos, kas nodrošinās pieeju plašai mērķauditorijai – Baltijas lielākajā mūzikas festivālā Positivus un Ceļotāju dienās; 3).Informatīvā kabatas ceļveža izdošana (pocket guide) ārējās komunikācijas sekmēšanai ar dažādām mērķauditorijām (medijiem, vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem u.c.).

Projekta rezultāti

Projekta rezultatīvie rādītāji būs aptuveni 160 informētu žurnālistu no lokālajiem, reģionālajiem un nacionālajiem medijiem, kas pēc tam veidos publikācijas vietējos, nacionālajos u.c. laikrakstos, interneta portālos, veidos sižetus reģionālajās un nacionālajās televīzijās, radio stacijās, kā arī informēs par savu pieredzi aizsargājamās dabas teritorijās caur sociālajiem tīkliem. Savukārt, caur iepriekšminētajiem medijiem ziņojumu saturs sasniegs plašu mērķauditoriju visā Latvijā. Tāpat dalība masu pasākumos - Positivus festivālā (vidēji ap 30 000 apmeklētāju) un Ceļotāju dienās (vidēji ap 1000 apmeklētāju) – nodrošinās ar dabas aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām saistītu ziņojumu nodošanu, kā arī vides apziņas veidošanas iespējas plašas mērķauditorijas lokā. Projektā īstenotās aktivitātes kopumā veicinās lielāku sabiedrības grupu izpratni par dabas aizsardzību, skaidrojot, ka tā neietver tikai aizliegumus un dabas attīstības atstāšanu pašplūsmā, bet gan ietver daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, mērķtiecīgu biotopu/dzīvotņu apsaimniekošanu, kā arī sniedz būtisku ieguldījumu iedzīvotāju apkārtnes un dzīves vides kvalitātes paaugstināšanā. Projekta aktivitātes arīdzan veicinātu dabas aizsardzības jomas kā vitāli nepieciešamas, modernas jomas iesakņošanos sabiedrībā, tāpat kā tas šobrīd ir ar zaļo dzīvesveidu. Tas jomai radītu lielāku atbalstu no sabiedrības puses, kas būtisks, lai dabas aizsardzības rīcības būtu iespējams īstenot.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 15.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 8 525.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 525.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.