• Sākums >
  • Dabas draugs kopš bērnības

Dabas draugs kopš bērnības

Reģ Nr. 1-08/163/2016

Projekta mērķis

Mūsu projekta - “Dabas draugs kopš bērnības” projekta ietvaros mēs esam izvirzījuši 3 primāros mērķus, kas tiks sasniegti projekta rezultātā: Pirmais mērķis ir sekmēt vides aizsardzību Latvijā izglītojot bērnus jau kopš mazotnes saistībā ar vides aizsardzības pasākumiem un konkrēti saistībā ar atkritumu šķirošanu savā ikdienā, lai šī darbība tiktu uztverta kā pašsaprotama un neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Konkrēti bērnu izpratnes līmenī, šī aktivitāte ir pielīdzināma viņiem tik pašsaprotamām lietām kā roku mazgāšanai pirms ēdienreizēm, zobu tīrīšanai u.c. Bērniem viegli uztveramām darbībām. Otrais izvirzītais mērķis ir panākt starptautiski atzīto mūžizglītības praksi – „bērns māca savus vecākus”. Atkritumu šķirošanas jomā pieaugušos, kas visu mūžu sadzīves atkritumus ir likuši vienā kopējā maisā, izskolot ir daudz grūtāk, nekā bērnus, kas ar to tikai sāk saskarties. Trešais projekta ietvaros sasniedzamais mērķis ir nodrošināt, lai jau bērnudārzā gūtajām zināšanām, iemaņām un pieradumiem, saistībā ar atkritumu šķirošanu, tiktu nodrošināta ilgmūžība, kas izpaustos tādā veidā, ka šīs praktiskās darbības (atkritumu šķirošana) tiek pārnestas no bērnudārza uz mājām, uz skolu, uz augstskolu un beigās uz savu nākotnes darbavietu, lai tādā veidā tiktu nodrošināts pilns cikls visa mūža garumā un projekts nodrošinātu pilnvērtīgu ilgtermiņa ieguldījumu valsts mērogā.

Projekta uzdevumi

Sagatavot informatīva un izglītojoša rakstura mācību materiālu video/animāciju formātā. Kopējais skaits – 15 gab. Ilgums no 1 līdz 3 minūtēm. Nodrošināt katram materiālam atsevišķu režiju, scenārija izstrādi un audio ieskaņošanu. Sagatavot metodisko materiālu priekš bērnudārzu personāla, kas paredzēts, lai sniegtu informāciju par atkritumu šķirošanas procesa praktisko organizēšanu un pedagoģiskās pasniegšanas aspektiem. Projekta web lapas izveide, lai nodrošinātu visu projekta gaitā tapušo materiālu publicitāti un popularizēšanu. Projekta tiešās mērķa grupas sasniegšana un iepazīstināšana ar projekta materiāliem, lai tiktu realizēta to praktiskā pielietošana. Projekta papildus popularizēšana web vidē izmantojot populāras un biežāk apmeklētās bērnu vecāku mājaslapas, izmantojot nozares specializētās web lapas, izmantojot pašvaldību starpniecību, preses relīžu sagatavošana un izplatīšana.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks sagatavotas 15 video/animāciju filmas, kur katrai no filmām tiks atsevišķi izstrādāts scenārijs, režija un tā tiks ierunāta (audio ieskaņošana). Minētie video materiāli būs robežās no 1 līdz 3 minūtēm, lai tie bērniem būtu viegli uztverami un raisītu interesi. Materiālos būs redzami bērniem atpazīstami personāži (rotaļu lāči, dzīvnieki, dažādu profesiju pārstāvji, u.c.), kas izspēlēs dažādas sadzīviskas situācijas, kurās tiks vienkāršotā veidā pamatota un izskaidrota atkritumu šķirošanas nepieciešamība. Kā piemērs – plastmasas pudelei vislabākie draugi ir citas plastmasas pudeles, tāpēc viņa ļoti priecājas, ka viņai tiek dota iespēja vairāk laika pavadīt kopā ar saviem draugiem, savukārt kartona gabaliem savā starpā ļoti patīk spēlēt paslēpes, tāpēc tiem visjautrāk ir, ja tos liek kopā vienā atsevišķā vietā u.t.t. Esam izvēlējušies veidot tieši animācijas un video īsfilmas, jo tā ir tēma, kas bērniem konkrētajā vecuma grupā ir viegli uztverama, bet galvenokārt tamdēļ, ka tieši animācijas un video īsfilmas ar atpazīstamiem tēliem, ir tieši tas, kas bērnus šajā vecumā visvairāk interesē, piemēram, mēs skaidri apzināmies, ka, ja minēto informāciju mēs vēlētos bērniem nodot salīdzinoši garlaicīgākā veidā - mutisku lekciju vai semināru veidā, tad šī informācija nesasniegtu potenciālo klausītāju. Papildus tiks sagatavots mācību/metodiskais materiāls, kas primāri būs domāts bērnudārza personālam, kur tiks iekļauta informācija par to kā pareizi organizēt atkritumu šķirošanas procesu gan no praktiskā viedokļa gan pedagoģiskā. Tādā veidā būs informācija kā praktiski pareizi izvietot bērnudārzam piemērotas atkritumu tvertnes, lai tās vizuāli būtu atpazīstamas un bērnam „draudzīgas”, kā arī kā pareizi runāt ar bērnu un skaidrot atkritumu šķirošanas nepieciešamību, un pats galvenais – kā šo procesu padarīt bērnam interesantu, lai tā būtu kā sava veida spēle, kas ļautu gan rūpēties par vidi, gan sniegtu bērnam papildu zināšanas, kas palīdz atšķirt dažāda veida materiālus, to salocīšanas vai saplacināšanas nepieciešamību pirms izmešanas u.c. lietas. Lai arī šis materiāls primāri ir paredzēts bērnudārza personālam, to pilnvērtīgi varēs izmantot jebkura bērna vecāki savās mājās. Tiks izveidota speciāla web lapa šī projekta ietvaros, kur tiks apkopoti visi projekta materiāli un tie būs pieejami ikvienam interesentam. Papildus mājaslapā tiks nodrošināta online iespēja saistībā ar ieteikumiem un pilnveidojumiem projekta sakarā, lai tādā veidā tiktu nodrošināta atgriezeniskā saite ar projektā iesaistītajām personām (bērnudārzu personāls, bērnu vecāki u.c.), kas savukārt sniegs iespēju projektu pilnveidot balstoties uz saņemtajiem ieteikumiem. Ņemot paraugu kā atkritumu šķirošana tiek veikta valstīs, kur tā ir augsti attīstīta, (Šveice, Austrija, Zviedrija u.c.) kad, piemēram, stikla tara tiek šķirota arī pēc krāsas, tad mēs secinām, ka laikam ejot projektā iekļauto informāciju būs nepieciešams papildināt un pilnveidot. Biedrība Vidzemes inovāciju instruments apņemas uzturēt un pilnveidot projekta rezultātā tapušos materiālus 5 (piecus) gadus kopš projekta pabeigšanas, lai tie būtu pieejami un aktualizēti atbilstoši laikam, kā arī tiktu nodrošināta to praktiskā pielietojamība kā pilnvērtīgam projekta materiālam. Tādā veidā mēs nodrošināsim, ka projektā ietvertā informācija nezaudēs savu aktualitāti kā minimums turpmāko piecu gadu laikā. Projekta rezultātā tiks apzinātas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzi) un tām tiks nodrošināti visi projekta gaitā tapušie izglītojošie, informatīvie un metodiskie materiāli. Apzināti tiks gan valsts, pašvaldību un privātie bērnudārzi, kas kopā sastāda 633 iestādes, kurās kopējais audzēkņu skaits sastāda 92 219 bērnus. (www.csb.gov.lv dati). Audzēkņu vecums bērnudārzos ir no 1 līdz pat 7 gadiem. Kā savu tiešo mērķa grupu esam definējuši audzēkņu vecumā no 3 līdz 7 gadiem, jo apzināmies, ka līdz 3 gadu vecumam bērns reti, kad būs spējīgs pilnvērtīgi uztvert projekta gaitā tapušo informāciju. Tādejādi mūsu tiešā mērķa grupa, kas tiks sasniegta sastāda 76 069 bērnus. Visiem bērnudārziem tiks nosūtīti tiešie e-pasti ar pilnu informāciju par projekta materiālu pieejamību un pielietojumu, kam sekos tiešais zvans, lai tiktu gūta, ka materiāli ir saņemti, un, lai pārliecinātos, ka konkrētajam bērnudārzam ir vēlme un iespējas sākt projekta realizāciju. Kā projekta netiešā mērķa grupa tiek noteikta tiešās mērķa grupas bērnu vecāki, kā arī bērnudārzu personāls. Šī netiešā mērķa grupa tiks izglītota saistībā ar atkritumu šķirošanu, jo tai tiešā veidā būs saikne ar tiešās mērķa grupas (bērnu) ieradumiem, kurus tie centīsies ieviest mājās (šajā gadījumā tie ir bērnu vecāki), kā arī tai būs tieša saikne ar projekta gaitā tapušajiem materiāliem, kurus tie īstenos savās darbavietās (šajā gadījumā tas ir bērnudārza personāls). Projekta rezultātu un materiālu papildus popularizēšanai tiks izmantoti bērnu vecāku starpā tādi populāri portāli (un ne tikai šeit minētie) kā: http://www.latvijasvecaki.lv/ http://www.mammamuntetiem.lv/ http://www.delfi.lv/calis/ http://www.maminuklubs.lv/ http://www.privatapirmsskola.lv/ Tiks veidoti atsevišķas preses relīzes projekta popularizēšanai, kā arī izmantota „banner exchange” reklamēšanās iespēja minētajās mājaslapās. Preses relīzes tiks izplatītas izmantojot populārākos ziņu portālus (leta.lv, apollo.lv, tvnet.lv, delfi.lv u.c.), kā arī izmantojot nozares specializētās web lapas (zalajosta.lv, atkritumi.lv, zaļais.lv, esilabs.lv, zemesdraugi.lv u.c.), kā arī papildus tiks izmantota iespēja popularizēt projektu pašvaldību līmenī. Pašvaldību līmenī projekta popularizēšana ir plānota kā tiešie e-pasti un zvani, lai nodrošinātu faktu, ka pašvaldība no savas puses veicinātu projekta ieviešanu sazinoties ar tās pakļautībā esošajiem bērnudārziem un nepieciešamības gadījumā spētu arī sniegtu praktiska rakstura atbalstu bērnudārziem, piemēram, - līdzfinansēt atkritumu tvertņu iegādi. Šāda veida investīcijas ir minimālas un tām nevajadzētu būt par šķērsli projekta veiksmīgai realizācijai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.03.2017
Īstenotājs Vidzemes inovāciju instruments
Rīga, Ormaņu iela 42 - 4, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 18 479.70 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 479.70 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.