• Sākums >
  • Nometne „Izdzīvošana dabā kopā ar Māri Olti”

Nometne „Izdzīvošana dabā kopā ar Māri Olti”

Reģ Nr. 1-08/163/2015

Projekta mērķis

Bērnu un jauniešu 7 diennakšu nometne „Izdzīvošana dabā kopā ar Māri Olti”. Nometnes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi iesaisti vides saglabāšanā, atpūtu pie dabas, ar saudzīgu un videi draudzīgu attieksmi. Izglītot jauniešus par vidi, tās problēmām un motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā. Nometnes laikā, kas tiks pavadīta dabā, ar tādiem pasākumiem, kā apmetnes ierīkošana, laivošana, floras un faunas iepazīšana, meža taku veidošana, upju krastu attīrīšana, skaņas dabā, pēdu dzīšana un makšķerēšana, pilsētas bērni tiks iepazīstināti ar virkni ar vidi saistītiem jautājumiem, to aizsardzību un vidi saudzējošu attieksmi un atpūtu, ko turpmākajā dzīvē jaunieši varēs izmantot tālāk.

Projekta uzdevumi

Jauniešiem, ka ir vecuma grupā no 10-15 gadiem šobrīd pietrūkst tādu lietu kā vērtību apzināšanās, mērķtiecība un virzība uz izcilību un atbildības sajūta. Šī nometne ar metodēm, kas tiks izmantotas visā nometnes laikā dos iespēju pieņemt lēmumus kā attīstīsies, kāda būs nākotne. Bērni tiks iesaistīti diskusijās un tiks veicināta viedokļa paušana, dienas novērtējums. Mērķtiecība tiks veicināta ar lieliem, jēgpilniem, bet sasniedzamiem mērķiem. Mācīsim bērniem caur aktivitātēm nebaidītie izrādīt iniciatīvu, atzīt savas kļūdas un mācīties no tām un ar lepnumu svinēt sasniegumus. Caur nometnes uzdevumiem un aktivitātēm tiks rosināts skolēniem izvirzīt augstus mērķus un neatlaidīgi un neatlaidīgi tos īstenot, kas saistīti ar dabas izzināšanu un sasniegumiem. Aicināsim bērnus nesamierināmies ar viduvējību. Šajā vecuma grupā jauniešiem ir neliela izpratne par izdzīvošanu pie dabas. Nometnes programma ir izstrādāta tā, lai jauniešus vērstu un piesaistītu pie dzīves dabā un dzīves veida, kas saistīts ar dabu. - Iepazīstināt jauniešus ar izdzīvošanu pie dabas; - Iepazīstināt ar veiksmīgu dzīvošanu dabā; - Apmetnes, to ierīkošana, dzīve nometnē, sadzīvi un sociālajām iemaņām. - Nometnes aptver interešu izglītību. Cilvēks mācās caur savu interesi zināšanas un prasmes – dabas zinības, fizika, ķīmija. - Mācījies skolā un praktiski mācās par lietām, papildinoša izglītība skolā iegūtajai. Šobrīd lielā daļa jauniešu pavada brīvo laiku pie interneta. Ņemot vērā, ka nometne ir par izdzīvošanu dabā, mobilo ierīču lietošana būs stipri ierobežota, kas veicinās savstarpējas sadarbības un sociālās iemaņas. Darbs grupās, darbs individuāli utt..komandas veidošana, apkārtējās vides izpratne. Mūsu uzdevumi: - Ierobežot mobilo ierīču lietošanu; - Programmā iekļaut darbu grupās ar sadarbības veicināšanu; - Katru dienu izvērtēt dienu pārrunu un diskusiju ceļā - Caur uzdevumiem izzināt vērtības, tostarp dabas vērtības. - Spēka izturības izmēģināšana. Sevis pierādīšana ar skolotāju, spēles, uzdevumi. 10-14 g.v.vecuma grupa ir tā, kas ļoti lielā mērā neapzinās savu nozīmi vides veidošanā, tai bieži ir agresīva attieksme pret apkārtējo. Mūsu uzdevumi: - Izglītot jauniešus par savas vides sakopšanu un apkārtnes kopšanu; - Izglītot par viņu ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi.

Projekta rezultāti

25 nometnes dalībnieki vecuma grupā no 10 – 14 gadiem; Lektori – dabas draugi un mīļotāji, kas ir autoritātes vides aizsardzībā un kuros jaunieši un pieaugušie ieklausās; 7 diennakšu nometne 1 atainojums par nometni raidījumā LTV „Vides Fakti” 1 atainojums SWH radio raidījumā „Zaļais stūris” 2 izsūtītas preses rellīzes 2 publikācijas mājas lapāwww.nomad.lv 1 publikācija ērgļu presē „Ērgļu ziņas” 1 ierīkota nometne, iemūžināts fotoreportāžā 1 laivu brauciens, iemūžināts fotoreportāžā Ierīkota meža taka , iemūžināts fotoreportāžā; Izkopts upes krasts, iemūžināts fotoreportāžā; Izveidoti dabas mūzikas instrumenti, iemūžināts fotoreportāžā; Pēdu dzīšana, iemūžināts fotoreportāžā Maksķerēšana, iemūžināts fotoreportāžā 25 jauniešu izpratnes būtiska palielināšana par izdzīvošanu mežā, veicinātas darba komandā, sociālās, komunikācijas un sadarbības iemaņas. Būtiski palielinātas zināšanas par vidi.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Zivju gani
Ērgļi, Jumurdas iela 7-17, LV-4840
Projekta kopējās izmaksas 6 898.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 375.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 375.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.