• Sākums >
  • Informatīvie materiāli dabas izglītībai un aizsardzībai

Informatīvie materiāli dabas izglītībai un aizsardzībai

Reģ Nr. 1-08/162/2013

Projekta mērķis

Veicināt dabas aizsardzības un dabas izglītības attīstību, lai celtu sabiedrības vides apziņas līmeni, izdodot gan plašai publikai un dabas sargātājiem, gan skolu auditorijai un tūristiem domātus informatīvus un izglītojošus materiālus. Šādi materiāli paplašinās iedzīvotāju redzesloku, palīdzēs iepazīt dabas daudzveidību un mazinās stereotipus un neizpratni par ĪADT, uzsverot to nepieciešamību, sniegtos ieguvumus un aizsardzības režīmu un uz tām attiecināmo likumdošanu.

Projekta uzdevumi

Sabiedrība nav pietiekami informēta, tai trūkst zināšanas par dabas vērtībām, to nozīmi tagadnes un nākotnes perspektīvā, kas loģiski un saprotami pamato šo vērtību saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību. Tāpat informatīvo materiālu izdošanas pamatojums ir dažādu sabiedrības grupu izglītošana un vides apziņas celšana, kas veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu un lietderīgu izmantošanu, piesārņojuma mazināšanos kā ĪADT, tā visā valstī. Visos informatīvajos izdevumos tiks iekļauta informācija par dabai draudzīgiem ceļošanas priekšnosacījumiem. Domājot par materiālu ilgtspēju un plašāku to izmantošanu, tiks sagatavotas arī izdevumu elektroniskās versijas, kas tiks ievietotas gan organizācijas mājas lapā, gan izplatītas organizācijas sociālo tīklu kontos, tā veicinot plašāku informācijas izplatīšanos. Projekta uzdevums ir sagatavot un izdot dažādus materiālus, kas aicinās iepazīt un palīdzēs sargāt Latvijas dabu visiem kopā. Elektroniskie un drukātie informatīvie un metodiskie materiāli palīdzēs gan dabas zinību skolotājiem, gan vides inspektoriem, gan citiem aktīviem pilsoņiem popularizēt dabas aizsardzības ideju un izprast dabas aizsardzības un daudzveidības nozīmi. Bukleti un citi izdevumi būs pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes birojos un apmeklētāju centros, tie tiks izplatīti dažādos ar dabas izglītību saistītos pasākumos, izglītības iestādēs un tūrisma informācijas centros gan drukātā, gan elektroniskā veidā. Projekta ietvaros tiks sagatavoti un izdoti vairāki izdevumi - skat.projekta iesniegumā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā sabiedrība tiks iesaistīta dabas vērtību izzināšanā un tiks veicināta izpratne par indivīda lomu dabas aizsardzībā. Tiks popularizēti arī dabas tūrisma objekti, aicinot sabiedrību novērtēt atjaunoto un uzlaboto infrastruktūras objektu stāvokli kā Kohēzijas projekta galarezultātu. Bukleti, informatīvie un metodiskie materiāli tiks izdoti gan papīra, gan elektroniskā formātā, veicinot izmantošanu pēc iespējas ilgākam laika periodam. Sagatavotie materiāli un informācija tiks izmantota plašai sabiedrībai paredzētajos pasākumos, Dabas izglītības centros un mācību iestādēs dabas izglītības veicināšanai un DAP darbības uzlabošanai.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 14 870.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 870.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.