• Sākums >
  • E.K.O.(efektīvā koku organizācija)

E.K.O.(efektīvā koku organizācija)

Reģ Nr. 1-08/161/2015

Projekta mērķis

Radīt bērnos interesi un izpratni par vidē un dabā notiekošajiem procesiem, aktualitātēm, problēmām, veicināt iesaistīšanos vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

Vairāk kā puse Balvu novadā dzīvojošie bērni nāk no maznodrošinātām ģimenēm, kurās vecāki nestrādā oficiālā darbā un iztiku iegūst nelielās piemājas saimniecībās. Līdz ar to ģimenēm nav iespēju nodrošināt bērniem saturīgu brīvā laika pavadīšanu – dalību nometnēs, pulciņos, došanos pārgājienos, ekskursijās u.c. Vasaras periodā, it īpaši skolas brīvlaikā, palielinās bērnu klaiņošana pa ielām, alkohola lietošana, smēķēšana, vandālisms u.c. nesaturīga laika pavadīšana. Nometne sniegs iespēju vasaras periodā bērniem bez maksas saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, iegūstot zināšanas, prasmes un vērtīgu pieredzi. Bērni, it īpaši tie, kas dzīvo pilsētā, ikdienā maz saskaras ar dabu, bieži vien neatpazīst Latvijas augus, dzīvniekus, putnus. Bērniem nav pietiekošas izpratnes par dabā un apkārtējā vidē notiekošajiem procesiem, izmaiņām, to ietekmi uz mūsu pasauli. Skolā apgūtās zināšanas bieži vien ir teorētiskas, līdz ar to bērniem ātri piemirstās. Projekta ietvaros rīkotajā nometnē liels uzsvars tiks likts uz praktiskajām nodarbībām, līdzdarbošanos, došanos pārgājienos, ekskursijās. Nometnes tēma – meži – visas pasaules plaušas. Tiks uzsvērta mežu loma apkārtējā vidē. Tā kā meži ir Latvijas lielākā bagātība, ir jāpievērš īpaša uzmanība nākošās paaudzes izglītošanā par šī resursa saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Liels uzsvars nometnes laikā tiks likts uz dabas sajušanu, iemīlēšanu. Nometnes dalībniekos tādējādi tiks rosinātas dabu saudzējošas emocijas, izpratne par dabas resursu jēgpilnu izmantošanu. Nometnes dalībnieki mācīsies atpazīt Latvijā augošos kokus, to nozīmi mūsu dzīvē un visā apkārtējā vidē, iepazīsies ar kokmateriāla kā resursa izmantošanas iespējām, kā arī līdzdarbosies koku saudzēšanas aktivitātēs, otrreizējo izejmateriālu izmantošanā, dalībniekiem būs iespēja piedalīties jauno kociņu stādīšanā un daudzās citās aktivitātēs. Īpašs uzsvars tiks likts uz uzvedību mežā, ka daba ir jāsaudzē un atkritumi jāsavāc. Bērnos tiks rosināta sajūta, ka katra viņu rīcība ir nozīmīga, ka ikviens var palīdzēt saudzēt dabu pat ar maziem darbiņiem! Lielākā daļa nometnes aktivitātes notiks dabā, kas ir īpaši svarīgi nometnes dalībniekiem.

Projekta rezultāti

Novadīta 10 dienu nometne; Nometnē piedalījušies 20 Balvu novadā dzīvojošie bērni vecumā 9-12 gadi; Izgatavoti un izdalīti t-krekliņi ar apdruku nometnes dalībniekiem un vadītājiem, 23 gab. (saraksts, foto); Nometnes laikā organizēta kociņu stādīšana pie Balvu Bērnu un jauniešu centra, iestādīti 15 kociņi; Nometnes laikā apmeklēta Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (foto); Nometnes 4.dienā dalībnieki izveidojuši vides objektu no dabas materiāliem (foto); Dalībnieki apmeklējuši A/S Balvu enerģija (foto); Radošajās darbnīcās izgatavotas informatīvās plāksnītes kokiem, 20gab.; Dalībnieki devušies izbraucienā uz Latvijas Valsts mežu teritoriju, kopā ar uzņēmuma pārstāvi iestādījuši 20 jaunus kociņus (foto); Dalībnieki devušies ekskursijā uz Līgatnes dabas taku un Vienkoču parku (foto); Dalībnieki izgatavojuši 10 putnu būrīšus Seno amatu darbnīcā; Izgatavots skatuves noformējums noslēguma pasākumam (foto); Noorganizēts noslēguma pasākums – izrāde skvērā Lāču dārzs (foto).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.07.2015
Īstenotājs Balvu bērnu un jauniešu centrs
Balvi, Brīvības iela 48, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 4 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.