• Sākums >
  • Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – jauna pieeja vides izglītības rezultātu ilgtspējas veicināšanā

Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – jauna pieeja vides izglītības rezultātu ilgtspējas veicināšanā

Reģ Nr. 1-08/161/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt izpratni par dabas aizsardzību mūsu sabiedrībai pagaidām neierastā veidā – ar brīvprātīgā darba palīdzību, organizējot dažāda veida aktivitātes vairākās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Vienlaikus ar šo projektu tiks likti pamati un uzsākta mērķtiecīga brīvprātīgā darba organizēšana Latvijas ĪADT, pārņemot citu Eiropas valstu pieredzi, kur brīvprātīgais darbs ir neatņemama sastāvdaļa gan sabiedrības iesaistīšanā dabas izglītības procesos, gan ĪADT apsaimniekošanā kopumā.

Projekta uzdevumi

Ar šī projekta palīdzību ir plānots 2014. gada laikā vairākās Latvijas ĪADT izmēģināt dažādus brīvprātīgā darba organizēšanas veidus. Lai nodrošinātu pēc iespējas daudzveidīgāku un pēc projekta beigām plašāk pielietojamu pieredzi, projektā iesaistīsies visas četras Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālās struktūrvienības – Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionālās administrācijas, katra nodrošinot atšķirīgu brīvprātīgā darba piedāvājumu gan aktivitāšu (maršrutu marķēšana, biotopu kopšana u.c.), gan piesaistāmo mērķauditoriju (jaunieši, seniori u.c.), gan darba organizēšanas (ilgums no dažām stundām līdz pat dažām dienām) ziņā. Dažviet nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti arī citi partneri (piemēram, vietējās NVO), lai projekta laikā mēģinātu atrast katrai teritorijai piemērotāko modeli brīvprātīgā darba īstenošanai un turpmākai attīstībai nākotnē. Projektā paredzētās aktivitātes ir plānotas kā interaktīvi vides izglītības pasākumi, ne tikai, padarot konkrētus darbus, bet, kopīgi darbojoties, skaidrojot to nozīmi, kā arī neformālā gaisotnē sniedzot informāciju par citiem dabas aizsardzības jautājumiem. Darbošanos, kur vien tas iespējams, plānots organizēt cilvēku bieži apmeklētās ĪADT vietās, lai netieši veicinātu arī citu parka apmeklētāju interesi par pasākumu norisi un iesaistīšanos brīvprātīgā darba veikšanā ĪADT. Projektā plānotās aktivitātes - skat.projekta iesniegumā.

Projekta rezultāti

Tiks organizēti 22 interaktīvi vides izglītības pasākumi ar brīvprātīgo piedalīšanos: 7 pasākumi Pierīgas reģionālajā administrācijā, 5 pasākumi Vidzemes reģionālajā administrācijā, 4 pasākumi Kurzemes reģionālajā administrācijā un 6 pasākumi Latgales reģionālajā administrācijā. Katrā pasākumā piedalīsies 15 cilvēku liela darba grupa, kopumā pasākumos tik iesaistīti no 120 līdz 300 cilvēkiem (tas atkarīgs no sabiedrības aktivitātes, kā arī, vai cilvēki izvēlēsies nakšņošanas iespējas, līdz ar to – viena cilvēku grupa tiks nodarbināta vairākas dienas pēc kārtas). Katram brīvprātīgajam atpazīstamības nodrošināšanai tiks nodrukāts krekliņš ar vienotu simboliku un vēstījumu par dalību brīvprātīgajā darbā. Projekta noslēgumā tiks organizēti 2 semināri savstarpējās pieredzes apmaiņai. Informācija tiks publicēta Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv, kā arī vietējos laikrakstos.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 19 509.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 509.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.