• Sākums >
  • Metodikas izstrāde orientēšanās sporta sacensību ietekmes novērtēšanai meža ekosistēmās

Metodikas izstrāde orientēšanās sporta sacensību ietekmes novērtēšanai meža ekosistēmās

Reģ Nr. 1-08/160/2016

Projekta mērķis

Izstrādāt metodiku orientēšanās sporta sacensību ietekmes uz meža ekosistēmu novērtēšanai un uzsākt metodikas aprobāciju

Projekta uzdevumi

1. Apkopot citu valstu pieredzi par orientēšanās sporta sacensību dalībnieku izraisīto traucējumu ietekmes pētījumiem un to rezultātiem, īpaši izvērtējot boreālā bioģeogrāfiskā reģiona valstu pieredzi. 2. Izstrādāt orientēšanās sacensību ietekmes uz zemsedzi novērtēšanas metodiku, izdiskutējot un saskaņojot to ar dažādiem sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), uzsākt tās aprobāciju. 3. Izstrādāt orientēšanās sporta sacensību ietekmes uz putnu populāciju putnu ligzdošanas periodā metodiku, izdiskutējot un saskaņojot to ar dažādiem sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP, un uzsākt tās aprobāciju. 4. Izstrādāt orientēšanās sporta sacensību ietekmes uz zīdītāju (pārnadžu, plēsēju) populāciju mazuļu dzimšanas periodā metodiku, izdiskutējot un saskaņojot to ar dažādiem sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP, un uzsākt tās aprobāciju. 5. Izstrādāt orientēšanās sporta sacensību ietekmes uz augsnes eroziju un sablīvējumu dažādos biotopos, piemēram, kāpas, nogāzes un gravas, avoksnāji, purvi, atsegumi, metodiku, izdiskutējot un saskaņojot to ar dažādiem sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP, un uzsākt tās aprobāciju.

Projekta rezultāti

1. Izstrādātas un dažādu speciālistu starpā izdiskutētas orientēšanās sporta ietekmes novērtēšanas metodikas četrām dažādām dabas vērtību grupām; 2. Sagatavots ziņojums (rekomendācijas) par orientēšanās sporta ietekmes uz meža biotopiem un ekosistēmu novērtēšanuSagatavota 1 publikācija par orientēšanās sporta ietekmes novērtēšanas pieredzi citās valstīs un labās prakses piemēriem, kuru pārņemšana izvērtēta metodikas izstrādes gaitā;

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2017
Īstenotājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgava, Lielā iela 2, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 19 984.86 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 984.86 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.