• Sākums >
  • Sabiedrības izglītošanas pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”

Sabiedrības izglītošanas pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”

Reģ Nr. 1-08/160/2013

Projekta mērķis

Izglītot sabiedrību par AAA „Augšdaugava” dabas, kultūrvēsturisko un ekonomisko vērtību, tās aizsardzības nepieciešamību un iespējamiem pasākumiem tās realizēšanai, veidojot dialogu starp vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām, zinātniekiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par teritorijas unikālo vērtību aizsardzības nepieciešamību, kā arī popularizētu aizsargājamo ainavu apvidu kā vietu ilgtspējīgai un veiksmīgai uzņēmējdarbībai, nepieciešams mērķtiecīgi izglītot sabiedrību, it īpaši uzņēmējus un pašvaldību darbiniekus par dabas vērtībām, to saglabāšanas nepieciešamību, par saimniekošanas iespējām šajā unikālajā teritorijā, gan izmantojot savstarpēja dialoga iespēju izglītojošu semināru un pasākumu veidā, gan nodrošinot iespēju apmeklēt lielākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un rodot iespēju iepazīties ar to apsaimniekošanu. Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzētas sekojošas aktivitātes: 1). 10 semināri Daugavpils un Krāslavas novadu aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” ietilpstošo pagastu centros iedzīvotājiem diskusijas veidošanai „Dzīve un darbs aizsargājamā dabas teritorijā – plusi un mīnusi”. 2). 2 semināri (Daugavpilī un Krāslavā) uzņēmējiem un pašvaldībām teritorijas attīstības mērķu un scenāriju apspriešanai. 3). Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldes dalību starptautiskajā kultūras festivālā “Augšdaugava 2014” un vismaz vienā Krāslavas novada svētku ietvaros rīkotā pasākumā, piedāvājot dažādas dabas izglītības aktivitātes un radošās darbnīcas. 4). Daugavpils un Krāslavas novada pašvaldību un uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Rāznas, Ķemeru un Slīteres nacionālajiem parkiem, lai iepazītos ar dažādiem teritorijas aizsardzības un izmantošanas veidiem. 5). Publikācijas vietējos masu medijos (reģionālie un vietējie laikraksti, portāli) – vismaz 3 raksti un 6 sludinājumi (par semināriem). 6). Izstrādāt anketas un noorganizēt sabiedriskās domas aptauju par vēlamo teritorijas attīstības scenāriju pēc iepriekšējām projekta aktivitātēm, kas ļautu novērtēt arī projekta aktivitāšu efektivitāti.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēti 10 semināri „Dzīve un darbs aizsargājamā dabas teritorijā – plusi un mīnusi”, tajos kopumā piedalījušies vismaz 150 dalībnieki 2. Noorganizēti 2 semināri Krāslavas un Daugavpils novada uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem, kuros piedalījušies vismaz 60 dalībnieki. 3. Nodrošināta Dabas aizsardzības pārvaldes dalība vismaz 2 publiskos pasākumos Daugavpils un Krāslavas novadā, dabas izglītības nodarbībās iesaistījušies vismaz 70 apmeklētāji. 4. Divos pieredzes apmaiņas braucienos piedalījušies 30 uzņēmēji un pašvaldību darbinieki. 5. Reģionālajos un vietējos laikrakstos publicēti 3 izglītojoši raksti par „Augšdaugavu”. 6. Anketēšanā piedalījušies 100 dalībnieki no Krāslavas un Daugavpils novadiem.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 28.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 4 466.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 466.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.