Latvijas uzņēmumu, pašvaldību un iedzīvotāju ilgtspējīgas domāšanas veicināšana

Reģ Nr. 1-08/15/2016

Projekta mērķis

Sabiedrības „zaļās apziņas” un tās prestiža veidošana, ilgtspējīgas domāšanas un rīcības veicināšana Latvijas uzņēmumos un pašvaldībās, kā arī Valsts vides dienesta (VVD) un tā apbalvojuma “Zaļās izcilības balva” prestiža veicināšana, izceļot labo praksi un ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā, uzņēmumu un pašvaldību darbības ietekmes uz vidi mazināšanā.

Projekta uzdevumi

Lai sekmētu vides sakārtošanu biznesā un pašvaldībās, VVD jāveic sekojoši uzdevumi: 4.3.1. atzinīgi novērtēt uzņēmumu un pašvaldību veikumu, kas ievēro vides aizsardzības prasības un veic pasākumu kopumu ietekmes uz vidi samazināšanai visaugstākajā līmenī, kā arī pēc pašu iniciatīvas mazina ietekmi uz apkārtējo vidi; 4.3.2. novērtēt vides pārvaldību uzņēmumos un pašvaldībās LR kopumā, arī turpmāk motivējot, uzlabot un pilnveidot vides pārvaldības sistēmu; 4.3.3. apzināt uzņēmumus un pašvaldības, kas ir paraugs citām organizācijām vides aizsardzības prasību ievērošanā, tādējādi veicinot arī pārējo uzņēmumu un pašvaldību aktīvu iesaisti vides aizsardzības prasību ievērošanā un “zaļās apziņas” veidošanā; 4.3.4. izstrādāt VVD iekšējos vērtēšanas kritērijus uzņēmumu un pašvaldību iekļaušanai „Zaļās izcilības sarakstā” un īstenot to atlasi; 4.3.5. izveidot „Zaļās izcilības sarakstu”, iekļaujot tajā uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides normatīvo aktu prasības un pēc pašu iniciatīvas mazina savas darbības ietekmi uz vidi 2016. gadā; 4.3.6. organizēt vides izglītības pasākumu – „Zaļās izcilības balva” laureātu godināšanu un ar to saistītas sabiedrisko attiecību aktivitātes uzņēmumos, pašvaldībās un sabiedrībā, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, tādējādi ceļot VVD iniciatīvas prestižu un atpazīstamību, kā arī pašvaldību un uzņēmumu vēlmi iesaistīties “zaļajā kustībā”.

Projekta rezultāti

Izstrādāti VVD iekšējie noteikumi/kritēriji uzņēmuma un pašvaldības iekļaušanai „Zaļās izcilības sarakstā”. VVD Reģionālajās vides pārvaldēs veikta uzņēmumu (operatoru) un pašvaldību izvērtēšana – sastādīts uzņēmumu un pašvaldību „Zaļās izcilības saraksts”. Organizēta vides izglītības pasākums „Zaļās izcilības balva 2016”, īpašā ceremonijā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra dalību tajā godinot laureātus. Īstenotas sabiedrisko attiecību aktivitātes uzņēmumu, pašvaldību un sabiedrības ilgtspējīgas “zaļās” domāšanas veicināšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.