• Sākums >
  • Sabiedrības izpratnes par piekrastes bioloģisko daudzveidību veidošana

Sabiedrības izpratnes par piekrastes bioloģisko daudzveidību veidošana

Reģ Nr. 1-08/15/2014

Projekta mērķis

Sabiedrības izglītošana, izpratnes padziļināšana un iesaistīšana jūtīgo Ziemeļvidzemes piekrastes biotopu aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros paredzēts izveidot vietu dabas nodarbībām pie Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra un Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra, izvietojot 4 stendus – „ Augi un dzīvnieki piekrastē”, „ Kāpas, to veidi, nozīme un aizsardzība”, „ Piekrastes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to nozīme dabā un cilvēku dzīvē”, kā arī interaktīvus elementus, kas raksturo piekrastes faunu. Tiešā izveidojamās nodarbību vietas tuvumā atrodas Salacgrīvas novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrs „Bāka” un Salacgrīvas bibliotēka, tas ir sākuma punkts daudzu Salacgrīvas pilsētas viesu ekskursijām tuvākajā apkārtnē. Sabiedrības izglītošanai un informēšanai plānots sagatavot un novadīt nodarbības par informatīvajos stendos aplūkotajām tēmām – 1. nodarbība tūrisma mītņu īpašniekiem, Salacgrīvas, Ainažu Tūrisma informācijas centru, bibliotēku, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra darbiniekiem. 2. nodarbība Ainažu, Liepupes, Salacgrīvas, Staiceles skolu pedagogiem. 3. nodarbība Salacgrīvas novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrs „Bāka” jauniešiem.

Projekta rezultāti

Izveidota nodarbību vieta ar 4 informatīvajiem stendiem un interaktīviem elementiem, kas kalpos piekrastes bioloģiskās daudzveidības izzināšanai gan Dabas izglītības centra, gan tūrisma informācijas centra apmeklētājiem, gan pārējiem pilsētas viesiem, kas neiegriežas šajos centros. Nodarbības apmeklējuši un ieguvuši informāciju par piekrastes dabas daudzveidību vismaz 20 tūrisma organizēšanā un pakalpojumu piedāvāšanā iesaistīti dalībnieki, vismaz 30 pedagogi, vismaz 10 jaunieši, kas aktīvi iesaistās Salacgrīvas novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra aktivitātēs.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.10.2014
Īstenotājs Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Salacgrīva, Pērnavas iela 15-78, LV-4033
Projekta kopējās izmaksas 2 336.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 710.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 710.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.