Ūdensstrazdu novērojumu analīze un nodošana DAP

Reģ Nr. 1-08/159/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķi ir papildināt Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmas „Ozols” datubāzi ar Latvijas Dabas fonda projekta „Zivjudzenītis un ūdensstrazds” (1990. gadu sākums) un Edgara Dzeņa LU Bioloģijas fakultātes diplomdarba izstrādes ietvaros, kā arī vēlāk neatkarīgi savāktiem ūdensstrazdu novērojumiem Latvijas teritorijā, pārsvarā ziemas sezonā, aptverot laika posmu no 1990. gadu sākuma līdz 2009. gadam.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir apkopot un standartizēt Latvijas Dabas fonda projekta „Zivjudzenītis un ūdensstrazds” (1990. gadu sākums) un Edgara Dzeņa LU Bioloģijas fakultātes diplomdarba izstrādes ietvaros savāktos, kā arī Aigara Kalvāna, Valda Ādamsona un citu novērotāju veiktos ūdensstrazdu novērojumus, un iesniegt tos Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmai „Ozols”;

Projekta rezultāti

1. Vairāk kā 2900 Edgara Dzeņa, Aigara Kalvāna un Valda Ādamsona rīcībā esošo un papildus – citu novērotāju veikto novērojumu apstrāde, salīdzināšana, standartizēšana, ticamības izvērtēšana, un ticamo novērojumu iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmai „Ozols”. Novērojumi aptver laika posmu no 1990. gadu sākuma (ar atsevišķiem ļoti seniem novērojumiem) līdz 2009. gadam. Novērojumi satur sekojošu informāciju: novēroto īpatņu skaits (fiksēti arī novērojumi, kad vieta apsekota, bet ūdensstrazdi nav novēroti), upe, vieta, ģeogrāfiskās koordinātas, apsekotais posms, datums, novērotāji, piezīmes. Daļa novērojumu attiecas uz nakšņošanas vietu apsekošanu, neliela daļa – uz ligzdošanas gadījumiem; 2. Sagatavota un Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmai „Ozols” iesniegta karte ar vismaz 215 ūdensstrazdu novērojumu vietām visos Latvijas teritorijā esošajos upju sateces baseinos; 3. Aktualizēts Latvijā ziemojošo un ligzdojošo ūdensstrazdu skaita vērtējums.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība
Litene, Litenes pag, Pededzes iela 14, LV-4405
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.