Informācijas par pūču konstatēšanas iespējamību ieguve

Reģ Nr. 1-08/157/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir noskaidrot apodziņa, bikšainā apoga, urālpūces, meža pūces un ausainās pūces konstatēšanas iespējamības izmaiņas kalendārā gada ietvaros, atkarībā no ligzdošanas statusa, fenoloģijas, distances no ligzdošanas vietas, diennakts laika un klimatiskajiem faktoriem. Kā arī aprēķināt minimālo nepieciešamo apsekojumu skaitu un tam rekomendējamos kalendāros un diennakts laikus, klimatiskos faktorus teritorijas konstatēšanai.

Projekta uzdevumi

1. Balstoties uz zināšanām par aprēķināto sugu sastopamību Latvijā, izvēlēties izmaksu efektīvus apsekošanas parauglaukumus apodziņa, bikšainā apoga, meža pūces, urālpūces un ausainās pūces konstatēšanas iespējamības izmaiņu izzināšanai; 2. Sagatavot pētījuma uzskaišu metodiku, kartogrāfisko materiālu apsekojumu veikšanai, atskaņošanas ierakstus un lauka protokolu informācijas ieguvei; 3. Veikt uzskaites konstatēšanas iespējamības noskaidrošanai Dikļu, Limbažu, Ķemeru, Tīreļpurva, Lubānas, Meirānu, Mētrienas, Ļaudonas, Pildas, Pļaviņu, Kaunatas un Jaunkalsnavas apkārtnē; 4. Apzināt ligzdošanas vietas un ligzdošanas sekmes uzskaišu parauglaukumos; 5. Veikt datu analīzi sugu konstatēšanas iespējamības izmaiņu izskaidrošanai un minimālā nepieciešamo apsekojumu skaita un uzskaites punktu blīvuma noteikšanai; 6. Apkopot iegūtos rezultātus ar rekomendācijām uzskaišu plānošanai dabas inventarizācijās, sugu populāciju lielumu aprēķināšanai, piemēram, Natura 2000 vietu monitoringā vai valstī kopumā; 7. Publicēt iegūtos rezultātus projekta veicēja, sadarbības partnera mājaslapās.

Projekta rezultāti

1. Veiktas uzskaites parauglaukumos, par kurām aizpildīti lauka novērojumu protokoli; 2. Atbilstoši dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas vadlīnijām sagatavota ģeodatubāze ar pūču novērojumu vietām un ligzdošanas vietām; 3. Aprēķināta apodziņa, bikšainā apoga, meža pūces, urālpūces un ausainās pūces konstatēšanas iespējamība un tās saistība ar kalendārā un diennakts laika izmaiņām, mēness fāzēm, ligzdošanas statusu, sekmēm un fenoloģiju, saistība ar ligzdošanas teritoriju blīvumu, klimatiskajiem faktoriem; 4. Sagatavotas rekomendācijas uzskaišu plānošanai dabas vērtību inventarizācijās, populācijas lieluma aprēķināšanai un dabas ekspertu atzinumu lauka apsekojumu kvalitātes kontrolei; 5. Iegūtie rezultāti apkopoti gala atskaitē, kas ievietota projekta veicēja, sadarbības partnera mājaslapās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2016
Īstenotājs Latvijas Pūču izpētes biedrība
Nagļu pag., Rēzeknes nov., "Skaistkalni", Nagļi, LV-4631
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.