Dabas draugu klubs

Reģ Nr. 1-08/157/2015

Projekta mērķis

Veidot izpratni par vides jautājumiem jaunākā skolas vecuma bērniem, izpētot un iepazīstot četras dabas stihijas: ūdeni, uguni, zemi un gaisu.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīt Daugavu kā visgarāko Latvijas upi ar vislielāko baseina platību un gada noteci un noskaidrot, kā tiek attīrīts ūdens iedzīvotāju vajadzībām. 2. Izzināt mežu kā lielāko mūsu valsts bagātību un izprast uguns bīstamo ietekmi uz to, kā arī iemācīties, kā var ierobežot uguns postošo spēku. 3. Izpētīt Latvijas bagātības, kuras apslēptas zemes dzīlēs, kā māls un smilts. 4. Izprast gaisa piesārņojuma ietekmi uz vidi un tīra gaisa vitālo nepieciešamību visam dzīvajam uz Zemes. 5. Turpināt attīstīt sevi kā sportisku, veselīgu un mērķtiecīgu dabas draugu, tādā veidā radot pozitīvu vides sarga tēlu apkārtējā sabiedrībā.

Projekta rezultāti

Bērni iepazīst apkārtējo pasauli strukturēti, izprot vides aizsardzības nepieciešamību nevis kā abstraktu vārdu savienojumu, bet kā reālus, izpildāmus pasākumus. Var cerēt, ka viņi būs tie, kuri apzināti nepiesārņos dabu, jo būs izbaudījuši ūdens, uguns, zemes un gaisa pozitīvo ietekmi uz cilvēku un sapratuši, kādu postu izraisa piesārņotais ūdens, zeme, gaiss un nesavaldītā uguns. Kā objektīvs sasniegto rezultātu rādītājs varētu būt Dabas draugu kluba dienasgrāmata, kurā fiksētu pamanītos vides pārkāpumus gan nometnes laikā, gan arī pēc nometnes beigām. Bērni apmeklēs sešus objektus, kuri ir saistāmi ar vidi un tās aizsardzību. Kā arī dosies pētnieciskā ekskursijā, kuras laikā iepazīs dabas un pilsētas harmonisko līdzāspastāvēšanu (Daugavpils cietoksnis), izmēģinās darbošanos ar dabas bagātībām – mālu un smiltīm, apjūsmos skaistos Daugavas krastus izbraucienā ar laivu, tādā veidā novērtējot to, ka šis skaistums ir jāsaglabā. Arī izmēģinās veselīgo pārtiku bez E vielām Liepkalnos. Tiks radīta izstāde no otrreizējās lietošanas materiāliem, blogs par Dabas draugu turpmākajām aktivitātēm.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 28.08.2015
Īstenotājs Futbola klubs "Krāslava"
Daugavpisls, Tautas iela 98-16,
Projekta kopējās izmaksas 2 430.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 822.50 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.