• Sākums >
  • Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīga izmantošana Liepājas pilsētā

Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīga izmantošana Liepājas pilsētā

Reģ Nr. 1-08/156/2014

Projekta mērķis

Izstrādāt Liepājas pilsētas Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas kritērijus un indikatorus, realizēt piekrastes ekosistēmu novērtējumu un sagatavot priekšlikumu paketi šo pakalpojumu ilgtspējīgai izmantošanai.

Projekta uzdevumi

1.Veikt pētījumu par Baltijas jūras Liepājas piekrastes ekosistēmu pakalpojumiem: • piekrastes ekosistēmu strukturāli funkcionālo īpašību pilot-pētījums (dokumentu izpēte un lauka pētījums) piekrastes apsaimniekošanas un novērtēšanas metodoloģijas izstrādei; • ekotehnoloģiskās apsaimniekošanas (tsk. ekosistēmu pakalpojumu izvērtējuma kritēriju un indikatoru) metodoloģiskās koncepcijas sagatavošana; • komunikācija ar projekta mērķgrupu pārstāvjiem, tsk. pieredzes apmaiņa ar Latvijas ekspertiem ; • esošo informācijas avotu un datu bāzu izpēte par Liepājas piekrastes ekosistēmu resursiem un pakalpojumiem; • piekrastes ekosistēmu monitoringa indikatoru sistēmas un priekšlikumu paketes izstrāde Liepājas pilsētas pašvaldības koordinētai ekosistēmu pakalpojumu pārvaldībai. 2. Realizēt komunikāciju ar projekta mērķgrupām par pētījuma rezultātiem un izplatīt pētījumā iegūtās atziņas: • viena interaktīva aprobācijas semināra organizēšana; • semināra rezultātu integrācija piekrastes apsaimniekošanas priekšlikumu paketē un relevanto materiālu ievietošana Liepājas Universitātes un Liepājas pašvaldības mājaslapā, preses relīze „ Kurzemes Vārds” un projekta rezultātu iekļaušana studiju programmas „Ekotehnoloģijas” materiālos un atspoguļošana divās starptautiskās zinātniskās publikācijās.

Projekta rezultāti

1. Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu ekotehnoloģiskās apsaimniekošanas koncepcija. 2. Indikatoru sistēma Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu pakalpojumu monitoringam Liepājas pilsētā. 3. Priekšlikumu pakete Liepājas pilsētas ekosistēmu pakalpojumu pārvaldībai. 4. Pētījuma rezultātu komunikācija (mērķgrupu seminārs, Liepājas Universitātes un Liepājas pašvaldības mājaslapa, divas preses relīzes avīzē „Kurzemes Vārds”, materiāli studiju programmai „Ekotehnoloģijas”, divas starptautiskas zinātniskas publikācijas).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.12.2014
Īstenotājs Liepājas Universitātes Vides pētījumu centrs
Liepāja, Lielā iela 14, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 48 925.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 225.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.