Es – zaļais vides draugs

Reģ Nr. 1-08/155/2014

Projekta mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu, tajā skaitā, bērniem ar īpašām vajadzībām izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībai

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. iepazīstināt ar vides aizsardzības iestādēm un to veicamajiem pasākumiem vides apstākļu uzlabošanai; 2. iepazīstināt un izskaidrot ar atjaunojamo dabas resursu izmantošanu saistītas tehnoloģijas 3. iesaistīt projekta dalībniekus vides apstākļu uzlabošanas pasākumos; 4. fundamentālo zināšanu par vidi un to aizsardzību ieguldīšana zaļajai paaudzei.

Projekta rezultāti

Izveidojot nometni „Es - zaļais vides draugs” tiks iesaistīti 20 dalībnieki – bērni un jaunieši, tajā skaitā bērni ar īpašām vajadzībām. Projekta dalībniekiem tiks rīkoti braucieni, kuru rezultātā tie uzzinās un iepazīsies ar atjaunojamo dabas resursu izmantošanu un to apstrādi, atkritumu apsaimniekošanu u.t.t. Nometnē rīkotajās nodarbībās bērni un jaunieši uzzinās, iemācīsies un sapratīs kā paša spēkiem taupīt dabas resursus, kādas ir iestādes un organizācijas, kuras nodarbojas ar dabas un vides aizsardzību un kādas ir to funkcijas. Piedaloties vides monitoringā – „Lauku sētā ligzdojošie putni”, bērni un jaunieši sniegs savu ieguldījumu vides un dabas apstākļu izzināšanai, tieši lauku sētā ligzdojošo putnu dzīves apstākļu izzināšanā. Var būt tieši viņu novērojumi būs par pamatu kādu dabas aizsardzības pasākumu veidošanai. Jo novērojot procesus dabā un uzkrājot informāciju, kā arī pētot atsevišķas sugas vai ekosistēmas, ir iespējams pamatot dabas aizsardzības pasākumu nepieciešamību un vērst valsts institūciju uzmanību uz nepilnībām tiesību aktos vai to trūkumu. Ja nav pietiekamas informācijas par notiekošajiem procesiem, nav iespējams nodrošināt sugām un ekosistēmām optimālu aizsardzību vai atbilstošu apsaimniekošanu. Zinātniskās informācijas apkopošana un regulāra papildināšana ļauj novērtēt visus bioloģiskās daudzveidības aspektus un kalpo par pamatu arī izglītības un dabas popularizēšanas darbam. Noslēdzoties projektam, bērni un jaunieši, t.sk., bērni ar īpašām vajadzībām būs kompetenti dabas aizsardzības jautājumos, zinās, kā var aizsargāt dabu un racionāli izmantot dabas resursus un izveidos putnu būrīšus, kā arī barotavas. Pēc projekta noslēgšanas nometņu dalībniekiem tiks dota iespēja veidot un piedalīties dažāda veida ar vidi, dabu un ar to saistītām problēmām atbilstošās akcijās, kuras notiks viņu skolās 2014.gadā no septembra sākuma līdz oktobra beigām. Projektam noslēdzoties, tā dalībnieki būs plašāk informēti par dabas aizsardzību un zinās, kā katrs var aizsargāt dabu, piemēram, viņi iemācīsies racionālu dabas resursu izmantošanu, apmeklēs uzņēmumus, kuri ir tieši saistīti ar vides aizsardzību un resursu izmantošanu, novietos putnu būrīšus dārzos un lauku sētās, kur trūkst ligzdošanai piemērotu vietu jeb koku dobumu, nepiesārņos savu apkārtējo vidi, šķiros savus atkritumus, kā arī rosinās savus vecākus un tuviniekus dzīvot draudzīgi ar vidi. Projekta plānotās pastāvīgas diskusijas, kurās tika apspriestas jau iegūtās zināšanas un vēl nepieciešamās, rosinās projekta dalībniekus veidot dažāda veida ar vides aizsardzību un dabas resursu taupīšanu saistītus pasākumus. Projekta beigās jaunieši grupās izveidos prezentāciju par savu iegūto pieredzi un sasniegtajiem rezultātiem un zināšanām, kā arī dalīsies pieredzē, ko ieguva projekta laikā. Prezentācijas tiks rādītas biedrības „ERFOLG” telpās tās biedriem un viesiem, tādējādi motivējot Daugavpils pilsētas iedzīvotājus pievērsties vides aizsardzībai. Piedaloties projektā, jaunieši iegūs zināšanas, kas noderēs viņu turpmākajā attīstībā. Iemācīsies sadzīvot ar dabu tādā veidā, ka projekta dalībnieku nākotnes profesionālās darbības galvenais mērķis nebūs peļņas gūšana neapzinoties tās negatīvo attieksmi pret vidi, kā arī vairāk izmantos atjaunojamos dabas resursus sadzīvē.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.09.2014
Īstenotājs ERFOLG
Daugavpils, Rēzeknes iela 5A-66, LV-5422
Projekta kopējās izmaksas 6 029.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 800.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.