• Sākums >
  • VVD Lielrīgas RVP personāla apmācības seminārs par aktualitātēm un problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā, to identificēšana un problēmjautājumu risināšana savstarpējā sadarbībā ar LASUA

VVD Lielrīgas RVP personāla apmācības seminārs par aktualitātēm un problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā, to identificēšana un problēmjautājumu risināšana savstarpējā sadarbībā ar LASUA

Reģ Nr. 1-08/155/2013

Projekta mērķis

Veicināt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes profesionālo sagatavotību atkritumu apsaimniekošanas kontroles jomā, kā arī analizēt problēmjautājumus, kas rodas veicot atkritumu plūsmu kontroles. Analizēt un risināt problēmjautājumus atkritumu apsaimniekošanas jomā savstarpējā sadarbībā un pieredzes apmaiņā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju (turpmāk – LASUA). Projekta īstenošanas gaitā ir paredzētas teorētiskās apmācības, vadošo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apmeklēšana un savstarpējā pieredzes apmaiņa ar LASUA modelējot dažādas situācijas atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Projekta uzdevumi

Apzināt aktuālos vides aizsardzības normatīvos aktus atkritumu apsaimniekošanas jomā un iespējas atkārtotai atkritumu izmantošanai, kas veicinātu ilgtspējīgu un racionālu teritoriju un dabas resursu izmantošanu. Aktualizēt problēmjautājumus, kas apgrūtina kontroles funkciju veikšanu atkritumu plūsmu kontroles jomā. Veikt izvērtējumu par atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu, kā arī aktualizēt jautājumus par būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu uzskaiti, kas nepieciešama to plūsmu un tālāku kontroles funkciju veikšanai. Veicināt profesionālo izaugsmi un izpratni par atkritumu plūsmām, t.sk., pārrobežu atkritumu pārvadājumiem.

Projekta rezultāti

Projekta realizācija veicinās personāla izaugsmi atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas palīdzēs izprast un praktiskajā darbā pielietot iegūtās zināšanas, līdz ar to uzlabosies personāla darba kvalitāte. Savstarpējā komunikācijā ar LASUA tiks izanalizēti problēmjautājumi un nepilnības esošajos normatīvajos aktos attiecībā uz atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu, kā rezultātā tiks sniegti konstruktīvi priekšlikumi dažādiem plānošanas dokumentiem, lai veicinātu vides stāvokļa uzlabošanu un dabas resursu (atkārtoti izmantojamo) atkritumu izmantošanu. Zināšanu un pieredzes popularizēšana sabiedrībā.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 01.10.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 2 739.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 739.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.