Zaļo vārnu izpētes un aizsardzības analīze

Reģ Nr. 1-08/154/2016

Projekta mērķis

Kritiski izvērtēt LOB zaļo vārnu programmas (1998-2016) līdzšinējo darbu un apkopot jaunākās zināšanas par šo sugu Eiropas mērogā, lai novērtētu tās saglabāšanas izredzes valstī un skaidri noteiktu turpmāk nepieciešamās darbības.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot un analizēt zaļo vārnu (Coracias garrulus) aizsardzības pasākumu pieredzi un izpētes datus par laika posmu no 1998. līdz 2016. gadam Latvijā. 2. Sagatavot pētījumu ar izvērstu literatūras apskatu par šīs sugas bioloģiju un aizsardzību, izmantojot pieejamos publicētos un nepublicētos ziņu avotus no Latvijas un citām ligzdošanas areāla valstīm Eiropā. 3. Izstrādāt jauna stratēģiskā plāna uzmetumu zaļo vārnu saglabāšanai Latvijā. 4. Informēt sabiedrību par projekta norisi, jaunumiem un rezultātiem.

Projekta rezultāti

1. Sagatavots un iesniegts rakstisks, ilustrēts pārskats par zaļo vārnu populācijas stāvokli, aizsardzības pasākumu pieredzi un turpmāko rīcības plānu Latvijā. 2. Pētījuma saturs ir savietojams ar sugu aizsardzības plānu satura prasībām Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojuma Nr.1.1/15/2015-P 12.05.2015 paredzētajiem nosacījumiem sugas aizsardzības plāna noformējumam, struktūrai un nodaļu saturam. 3. Sagatavota un iekļaušanai dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” iesniegta telpiskā informācija par aktuālajām zaļo vārnu un būtiskām citu īpaši aizsargājamo sugu atradnēm zaļo vārnu pētījumu vietās Latvijā. 4. Atjaunota aktuālā informācija LOB interneta vietnes zaļās vārnas sadaļā (iekļaujot vismaz trīs multimediālas formas – video, audio, infografikas u.tml.) un vidēji vismaz reizi mēnesī izplatītas ziņas par projekta jaunumiem un paveikto sociālās saziņas tīklos (vismaz trīs medijos no trīs dažādiem kontiem).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2017
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.