• Sākums >
  • Zaļā nākotne pašu rokās!

Zaļā nākotne pašu rokās!

Reģ Nr. 1-08/154/2015

Projekta mērķis

Iespēja jauniešiem lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku vasaras brīvdienās, sekmējot vispusīgu attīstību, iegūstot jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas turpmākajai dzīvei un izglītībai, akcentējot vides izglītību, aizsardzību un to popularizēt sabiedrībai.

Projekta uzdevumi

1. Nometnē iesaistīt Jēkabpils BJC mazpulka dalībniekus un pilsētas bērnus no sociālā riska ģimenēm, akcentējot komunikācijas un saskarsmes prasmes ar vienaudžiem. 2. Iepazīties ar parkiem, koku apstādījumiem, to apsaimniekošanu un cilvēka negatīvās darbības postījumu sekām, dabas aizsardzības nepieciešamību Jēkabpils pilsētā. 3. Anketēt Jēkabpils iedzīvotājus par parku un pilsētas zaļo zonu labiekārtošanas priekšlikumiem pilsētā, paužot savu attieksmi. 4. Iedzīvotāju anketu iesniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. 5. Izglītošanās procesu par kokiem padarīt aizraujošāku un daudzveidīgāku, veicinot skolēnu saskari ar dabu un integrējot dažādus mācību priekšmetus. 6. Apgūt jaunas zināšanas un izpratni par kokiem, to ekoloģisko, ekonomisko un sociālo nozīmi, saistot ar praktiskiem piemēriem. 7. Iespēja pievērsties sociālajai un kultūrvidei saistībā ar kokiem dažādos laikmetos, veidojot izpratni par to, kā sabiedrības attīstības gaitā mainījusies cilvēka ietekme uz to, kā cilvēki dažādās kultūrās to uztvēruši un izmantojuši. 8. Iepazīties ar cilvēka darbību pagātnē un mežu, parku stāvokli šodien, tādejādi rosinot skolēnus izprast sakarības starp lēmumiem, kas tiek pieņemti šodien un tā sekām nākotnē. 9. Palīdzēt nometnes dalībniekiem apzināties savu lomu mežu, parku utt. ilgtspējīgā apsaimniekošanā, iepazīstinot tos ar dažādu uzņēmumu (SIA Ošukalns, Pļaviņu kokaudzētava) un institūciju darbību šajā jomā. 10. Iepazīties ar skaisto mežā, parkā un mācīties izteikt savas izjūtas, emocijas radošos darbos, akcentējot personīgo attieksmi. 11. Pievērst uzmanību vides ietekmei uz cilvēku, rekreācijas iespējām mežā, parkā un priekšnoteikumiem veselīgas vides pastāvēšanai, tai skaitā, uzvedībai tajā. 12. Izgatavot dažādus izstrādājumus no koka, praktiski apgūt koka apsaimniekošanas pamatus.

Projekta rezultāti

1. Palielināsies Jēkabpils BJC mazpulka dalībnieku skaits (bērni no sociālā riska ģimenēm). 2. Nometnes dalībnieku informatīvo plakātu nodošana Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, to izvietošanai pilsētā. 3. Nometnes dalībnieku darbu izstāde Jēkabpils BJC telpās, kur iespēja apmeklēt ikvienam interesentam. 4. Nometnes dienasgrāmata Jēkabpils BJC brīvā laika pavadīšanas klubiņā „Smaids”, kā metodiskais materiāls. 5. Iedzīvotāju anketas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. 6. Informācija masu saziņas līdzekļos par nometni un tās dalībnieku personīgā attieksme par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību un nozīmi. 7. Izgatavots vismaz viens putnu būrītis.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 01.07.2015
Īstenotājs Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Jēkabpils, Brīvības iela 258, LV-5201
Projekta kopējās izmaksas 2 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.