Vides pētnieku salidojums

Reģ Nr. 1-08/153/2015

Projekta mērķis

Vairot jauniešu zināšanas par Liepājas reģionam aktuālu vides problēmu risinājumiem un rosināt interesi par pielietojamu projektu darbu izstrādi vides ilgtspējības, resursu un enerģijas taupīšanas jomās

Projekta uzdevumi

1. Iepazīstināt nometnes dalībniekus ar dažādiem resursu otrreizējās izmantošanas veidiem un pārstrādes iespējām 2. Iepazīstināt jauniešus ar vides pētīšanas metodēm, ļaujot iejusties vides pētnieku lomā.

Projekta rezultāti

Dalībnieki: • Nometnē piedalās 30 5. – 8.klašu skolēni, kuriem ir interese par vides problēmu risinājumiem un kuri ir piedalījušies pilsētas 6.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu lasījumos. Notikumi: • Skolēni ir apmeklējuši 2 resursu otrreizējās pārstrādes uzņēmumus • Skolēni ir iepazinušies ar 5 dažādiem vides problēmu risinājumiem Liepājas reģionā • Skolēni ir piedalījušies 2 dienu pētnieciskā ekspedīcijā Slīteres rezervātā. Skolēnu zināšanas un prasmes: • Skolēni zinās, kas ir vides ilgtspējīga attīstība • Skolēni zinās, kas ir resursu otrreizējā pārstrāde • Skolēni zinās vides pētīšanas metodes • Skolēni pratīs plānot projektu un praktisku pētījumu • Skolēni pratīs novērtēt vides stāvokli konkrētās vietās • Skolēni pratīs sadarboties un sniegt atbalstu projekta darbu veikšanai Skolēnu attieksmes: • Skolēni jūtas labi dabiskā vidē • Skolēni jūt nepieciešamību taupīt dažādus resursus darba procesā (ūdens, elektroenerģija, papīrs) • Skolēni apzinās nepieciešamību šķirot atkritumus un resursus izmantot atkārtoti

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 01.07.2015
Īstenotājs Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība
Liepāja, Uliha iela 33, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 7 337.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 247.99 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.