Pasargā sevi!

Reģ Nr. 1-08/153/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ar informācijas pasniegšanas veidu un saturu ietekmēt cilvēku ikdienas uzvedību un rīcību, lai tā kļūtu videi draudzīgāka un atbildīgaka. Projekta gaitā projekta īstenotājs vēlas paaugstināt cilvēku apziņu par tīras ekosistēmas svarīgumu, t.i. paskaidrot celoņsakarību starp indivīdu darbībam, to iespaidu uz ekosistēmu un sekām, kas ietekmē pašu cilvēci; informēt par resursu efektīvas izmantošanas svarīgumu un iespējām; paskaidrot dažu mērķauditoriju lomu un rīcības iespējas oglekļa mazietilpīgas attīstības jomā. Informēt sabiedrību par visaktuālākajām problēmām vides aizsardzības jomā un to risināšanas iespējām, kas ir atkarīgas gan no ikdienas cilvēku rīcības, gan no specifiskām dzīves situācijām. Stimulēt mērķauditoriju aktīvi un pozitīvi līdzdarboties vides aizsardzības procesos.

Projekta uzdevumi

Dažas kļūdas un kaitējumus cilvēki nodara nezināšanas dēļ, vai viņi neapzinās savu konkrētu darbību sekas. Šo problēmu novēršanai projektu īstenotājs plāno pievērst cilvēku uzmanību ikdienās nodarītajam kaitējumam, paskaidrot ricību sekas, atspoguļojot to tā, lai cilvēkam paliktu negatīva attieksme pret šīm darbībam un tieksme rīkoties pec iespējas draudzīgāk videi. Cilvēku ļaunpratīgas vienaldzības gadījumā - ietekmēt mērķauditoriju ar iespaidīgiem faktiem un asociatīviem attēliem/dizainu, ar mērķi dod vielu pārdomām par pašu rīcībām un to sekām, rezultātā paaugstinot indivīdu apziņu vides aizsardzības jomā.

Projekta rezultāti

Projekta īstenotājs plāno paaugstināt cilvēku atbildību attiecībā pret dabas vidi, dzīviem organismiem un nedzīvās dabas elementiem. Projekta īstenotājs plāno nodrošināt atpakaļ saiti gan preses izdevumā, gan mājas lapā internetā, lai nodrošināt iespēju auditorijai saņemt viņu interesējošo informāciju un atbildes uz auditoriju interesējošiem jautājumiem. Projekta gaitā mērķauditorijai būs iespēja novertēt pasniegto informāciju. Projekta nobeigumā projekta īstenotājs plāno izveidot aptauju gan internetā, gan personīgi, lai novertētu cilvēka zināšanu līmeņa paaugstināšanos un noskaidrotu uzvedības paradigmas izmaiņas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 25.12.2014
Īstenotājs DIKS
Daugavpils, Ezeru iela 61-68, LV-5421
Projekta kopējās izmaksas 24 654.10 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 839.97 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.