• Sākums >
  • Vides pētnieku ekspedīcija pa suitu takām

Vides pētnieku ekspedīcija pa suitu takām

Reģ Nr. 1-08/152/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir dot iespēju suitu novada bērniem iepazīt dzimtā novada dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicināt bērnos interesi un izpratni par vides jautājumiem un vides ilgtspējas risinājumiem saimnieciskajā darbībā.

Projekta uzdevumi

Galvenais projekta uzdevums: noorganizēt suitu bērnu 5 dienu nometni (dienas nometni 15 dalībniekiem), kuras laikā bērni iepazīst suitu novada dabas un kultūras mantojumu, kā arī apseko un analizē vietējā mēroga vides problēmas (dabas un cilvēku izraisītās): jūras stāvkrasta erozija Jūrkalnē, no vides viedokļa nepareizi apsaimniekotas vides teritorijas (visā suitu novada teritorijā), cilvēka radītais piesārņojums vidē - Baltijas jūrā, Zvirgzdu ezerā, Alsungas ezerā, Kauliņas un Užavas upēs un to krastu teritorijās u.c.

Projekta rezultāti

Projektā plānotie rezultāti: - Noorganizēta 5 dienu vides izglītības nometne 15 dalībniekiem (vecumā no 11 līdz 14 gadiem) no suitu novada (Alsungas, Jūrkalnes un Gudniekiem) – nometnes beigās izsniegtas 15 apliecības dalībniekiem par iegūto pieredzi; - Iepazīts suitu novada dabas un kultūras mantojums, vides problēmas un ilgtspējīgas vides attīstības pamatprincipi – tas tiks atspoguļots dienasgrāmatā, ko nometnes laikā veidos katrs dalībnieks – kopā izveidotas 15 dienasgrāmatas (atspoguļojot tajās gan katras dienas aktivitātes, gan arī izveidojot novada karti ar iepazītajiem objektiem); - Veikti pētījumi patstāvīgi un kopā ar pieaugušajiem, datējot tos savās dienasgrāmatās; - Ievietota informācija interneta vietnēs www.alsunga.lv, www.suitunovads.lv, www.jurkalne.lv par nometnes laikā veiktajām aktivitātēm, pētījumiem un apkopotie pētījumu rezultāti; - Ievietotas publikācijas par nometni informatīvajā izdevumā „Alsungas Ziņas”, kā arī reģionālajā laikrakstā „Kurzemnieks” un informatīvajā izdevumā „Ventspils novadnieks”– vismaz 3 publikācijas laikrakstos.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Suitu kultūras mantojums
Alsunga, Mācītājmuiža, LV-3306
Projekta kopējās izmaksas 1 123.18 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 840.98 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 840.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.