• Sākums >
  • Raidījums "Zaļais kalendārs"

Raidījums "Zaļais kalendārs"

Reģ Nr. 1-08/152/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt Latgales vēsturiskā reģiona iedzīvotāju izpratni par atbildīgu dzīvesveidu, informēt par investīciju projektiem vides infrastruktūras uzlabošanā, kā arī sekmēt dabas un kultūrvēstures vērtību apzināšanu un saglabāšanu, veidojot jaunu raidījumu ciklu Latgales reģionālajā televīzijā, Re:TV un Vidusdaugavas televīzijā ar nosaukumu „Zaļais kalendārs”.

Projekta uzdevumi

Unikālas dabas vērtības un investīcijas vides infrastruktūrā var arī nesniegt būtisku ieguldījumu reģiona attīstībā, ja nav iedzīvotāju atbalsta, līdzdalības un vietējās iniciatīvas. Atbildīga dzīvesveida popularizēšana ir viens no projekta uzdevumiem, kas caurvij dabas un vides infrastruktūras aspektus. Atbildīgs dzīvesveids paredz gan iedzīvotāju līdzdalību dabas aizsardzībā, gan resursu efektivitātes nodrošināšanā, šķirojot atkritumus, uzlabojot māju energoefektivitāti, tādējādi gan samazinot kurināmā resursus, gan izvēloties vietējo kurināmo, u.c. Atbildīga dzīvesveida popularizēšanā nozīmīga loma ir konkrētu, praktisku, t.sk. vietējo, labo piemēru (iedvesmojošu „stāstu”) popularizēšana, intervijas ar sociāli aktīviem iedzīvotājiem vides jomā Latgalē. Viens no atbildīga dzīvesveida aspektiem ir ”zaļās ekonomikas” popularizēšana reģiona uzņēmējiem un pašvaldībām. Zaļāka ekonomika - inovāciju, ieguldījumus un ekonomikas modernizāciju apvienot ar samazinātu dabas resursu izmantošanu, tādējādi uzlabojot konkurētspēju un elastību, vienlaikus stimulējot izaugsmi un nodarbinātību ilgtermiņā. Projekta uzdevumi ir sižetu veidošana par iepriekšminētajām prioritārajām tēmām - dabas un kultūrvēstures vērtības, investīcijas un attīstība vides jomā un Latgales iedzīvotāju atbildīgs dzīvesveids, kā centrālais aspekts, vienlaikus iekļaujot vides jomas aktualitātes.

Projekta rezultāti

Sagaidāmie rezultāti no projekta īstenošanas ir Latgales vēsturiskā reģiona un citu Latvijas novadu iedzīvotāju labāka izpratne par reģiona dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, to aizsargāšanu, informācijas pieejamība par reģiona infrastruktūras un sadarbības projektiem un jaunu projektu attīstības veicināšana, kā arī Latgales reģiona iedzīvotāju atbildīgs dzīvesveids, samazinot resursu patēriņu, mazinot fosilā kurināmā izmantošanu un veicinot uzņēmumu resursu (t.sk. energoresursu) samazinājumu ražošanas procesos un pakalpojumu sektorā. Projekta rezultātos ietilpst arī vides jomā iesaistīto pušu informatīvais tīkls. Projekta rezultāti: • Sagatavoti un pārraidīti 12 raidījumi Latgales reģionālajā televīzijā, Re:TV un Vidusdaugavas televīzijā; • Visās raidorganizācijās (Latgales reģionālajā televīzijā, Re:TV un Vidusdaugavas televīzijā) katram raidījumam pārraidīti divi atkārtojumi (kopā 24 atkārtojumi); • Raidījumu arhīvs izvietots interneta vietnēs http://www.lrtv.lv, www.youtube.com un citās interneta vietnēs pēc pieprasījuma; • Sasniegta aptuvena skatītāju auditorija līdz 40 000 ( Latgales reģionālā TV, Re:TV un Vidusdaugavas TV), neskaitot interneta sociālos tīklus www.lrtv.lv, www.youtube.com.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latgales reģionālā televīzija
Rēzekne, 18.novembra iela 41, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 31 239.15 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 429.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 429.01 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.