• Sākums >
  • Latvija pasaulē, pasaule Latvijā

Latvija pasaulē, pasaule Latvijā

Reģ Nr. 1-08/151/2013

Projekta mērķis

Aktualizēt bērnu izpratni par Latvijas dabas daudzveidību pasaules kontekstā – dzīvniekiem, augiem. Iepazīstināt ar dabas un ekoloģijas dažādajiem aspektiem, veidojot atbildības pilnu izpratni par dabu, ilgtspējīgu attīstību, dabas resursu atjaunošanos, un rosinot uz ekoloģiski pārdomāta dzīvesveida izvēli.

Projekta uzdevumi

Likt pamatus bērnu saudzīgas attieksmes veidošnai par visdažādākajām dabas izpausmēm, ekosistēmām un biotopiem, uzsverot problēmas, kas radušās patērētāju sabiedrībā. Aicināt uz planētai draudzīgu dzīves veidu. Informēt par problēmām, kas rodas dabā cilvēku darbības rezultātā. Projekta īstenošanas gaitā akcentējot katra indivīda ieguldījumu dabas daudzveidības iepazīšanā, saglabāšanā un sargāšanā. Akcentēt planētas ekoloģijas problēmas kā katra indivīda izaicinājumu caur izpratni, ka planēta ir mūsu mājas. Nostiprināt bērniem priekšstatu, ka daba ir ne tikai džungļos, tuksnešos un citos tālu ceļojumu galapunktos, bet arī vistuvākajā apkārtnē – ap mājām, aiz istabas loga un pat istabā, tādējādi palīdzot bērniem vieglāk apjaust savu vietu dabā un atbildību par to. Tāpat meklējot dabas un cilvēka, kā dabas daļas, daudzos saskarsmes punktus un audzinot mīlestības pilnu attieksmi pret dzimtenes dabu arī pasaules kontekstā. Radot izjūtu, ka nepiesārņota vide ir katra cilvēka veselības pamatā, apsteigt bērnu negatīvas rīcības – dabas piesārņošanas – paradumu izveidošanos.

Projekta rezultāti

2014. gadā šī projekta materiālus iekļaut: 1) žurnāla „Zīlīte” – skolas bērniem par dabu – 10 numuros, 2) žurnāla„Ezis” – maziem bērniem – 10 numuros, 3) atspoguļot mājas lapā www.ziliteunezis.lv

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Zaļais circenis
Rīga, Kr. Valdemāra iela 129-3,
Projekta kopējās izmaksas 73 434.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 026.06 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 026.06 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.