• Sākums >
  • VVD amatpersonu profesionālās veiktspējas pilnveide

VVD amatpersonu profesionālās veiktspējas pilnveide

Reģ Nr. 1-08/14/2019

Projekta mērķis

Valsts vides dienesta (turpmāk VVD) vadības vadošo amatpersonu, vadošo speciālistu un struktūrvienību vadītāju kapacitātes palielināšana, nodrošinot iestādes veiktspēju paaugstināta stresa un avāriju situāciju gadījumos, attīstot VVD amatpersonu paškontroli, attīstot vadītāju kompetences elementus, klausīšanās prasmi, prasmi uzdot jautājumus, attīstot neverbālo komunikāciju, attīstot spējas sniegt korektu informāciju un prasmi saņemt atgriezenisko saiti.

Projekta uzdevumi

Ņemot vērā iestādes plašo struktūru un to reģionālo sadalījumu, būtiski ir, lai VVD vadība un vadošie speciālisti būtu kā viena vienota mehānisma sastāvdaļas, strādātu saliedēti un mērķtiecīgi un nodrošinātu vienotu pieeju un tādu vadības stilu, kas nodrošinātu VVD funkcijas izpildi jebkuros apstākļos, it sevišķi krīzes un pārmaiņu situācijās. Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, projektā ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1/ VVD vadošo speciālistu, struktūrvienību un daļu vadītāju kolektīvās divu dienu praktiskais seminārs, attīstot procesu izvērtēšanas kultūru (savstarpējā komunikācija, sadarbība u.c.) (kalkulācijā 1/ aktivitāte); 2/ VVD vadošo speciālistu, struktūrvienību un daļu vadītāju kolektīvās divu dienu praktiskais seminārs, attīstot komandas vadības funkciju (vadības stili, uzticēšanās veidošanas principi, neērto jautājumu risināšana u.c.) (kalkulācijā 2/aktivitāte).

Projekta rezultāti

Realizējot projekta aktivitātes tiks uzlabota VVD darba vide kopumā, tiks apgūtas spējas pareizi rīkoties pārmaiņu, krīzes un stresa situācijās, attīstītas saskarsmes un vadības prasmes, kas uzlabos VVD vadošo amatpersonu, vadošo speciālistu un struktūrvienību vadītāju veiktspēju, kas savukārt nodrošinās uz rezultātu orientētu iestādes darbu gan tiešo VVD funkciju izpildē, gan ārkārtas situācijās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 9 250.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 250.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.