• Sākums >
  • TV raidījumu cikls Vides Fakti 2014

TV raidījumu cikls Vides Fakti 2014

Reģ Nr. 1-08/149/2013

Projekta mērķis

Projekta „TV raidījumu cikls „Vides Fakti” 2014” mērķis ir 2014. gada sezonā veidot TV raidījumu „Vides Fakti”, pārraidīt LTV 1.kanālā un izvietot raidījuma ierakstus interneta resursos (www.videsfakti.lv, www.vimeo.com), lai turpinātu informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par aktuālām norisēm un problēmām vides aizsardzības jomā. Sniegt vides tematikā vispusīgu, atraktīvu un, galvenais, izglītojošu un audzinošu informāciju par cilvēka ietekmi uz dabu un vidi. Saturiskā prioritāte 2014.gadā ir atspoguļot un aktualizēt ar Latviju saistītos tematiskos jautājumus par ekosistēmu pakalpojumiem, resursu efektivitāti un vides kvalitāti, kā arī oglekļa mazietilpīgu attīstību. Tās ir tēmas, par kurām „Vides Fakti” komandai raidījuma pastāvēšanas laikā uzkrāta bagātīga un unikāla pieredze, kas ļaus tās objektīvi un izglītojoši pasniegt auditorijai. Ekosistēmas un to nozīme sabiedrībai, kā arī bioloģiskās daudzveidības nozīme ekosistēmu funkcionēšanā vienmēr ir bijušas raidījuma „Vides Fakti” prioritāro tēmu lokā. 2014.gada sezonā šīs tēmas papildināsim, aplūkojot ekosistēmu no pakalpojumu izmantošanas, saimnieciskās darbības un teritorijas attīstības plānošanas aspekta. 2014. gada sezonā nodrošināsim cikla regularitāti, turpinot izglītot skatītājus par atkritumu rašanās mazināšanu un resursu atkārtotu izmantošanu. Mūsu mērķis ir turpināt un nostiprināt veiksmīgi aizsākto informēšanas un izglītošanas darbu, veicinot vēl aktīvāku sabiedrības atbildību pret vidi un dabas resursu izmantošanu. Raidījums „Vides Fakti” 2014.gada sezonā kļūs sociāli aktīvāks un iesaistīs skatītājus aktīvā līdzdarbībā, lai veicinātu vides piesārņojuma atklāšanu, novēršanu un samazināšanu. Tāpēc esam iecerējuši turpināt cieši sadarboties ar vadošajām vides organizācijām Latvijā, kā arī panākt aktīvāku skatītāju līdzdalību, iesaistot raidījuma veidošanā dažādas sabiedriskās organizācijas. Daudz ciešāk tiks veidota sadarbība ar VARAM un sabiedriskajām organizācijām – Vides Izglītības Fondu, biedrību Homo Ecos, LOB, LDF, PDF u.c. Kopā ar šīm organizācijām informēsim un izglītosim Latvijas iedzīvotājus par ekomarķējumu. TV raidījumu cikla „Vides Fakti” mērķis 2014.gadā ir piedāvāt skatītājiem augsti profesionālu vides tematikai veltītu raidījumu, kas prioritāri atspoguļo augstākminētās aktivitātes ar aktīvu sociālu skatītāju iesaisti, veicinot līdzatbildību vides jautājumu risināšanā.

Projekta uzdevumi

Raidījuma uzdevums 2014.gada sezonā ir apvienot vides nozares profesionāļus un sabiedrību, lai veidotu vienotu izpratni un veicinātu aktīvu rīcību vides jomā, kā arī kāpināt sasniedzamo TV auditoriju. Projekta „TV raidījumu cikls „Vides Fakti” 2014” galvenie uzdevumi 2014.gada sezonā: • Sagatavot 42 profesionāli augstvērtīgus raidījumus „Vides Fakti”. • Pārraidīt 42 raidījumus „Vides Fakti” LTV 1.programmā katras nedēļas sestdienā plkst.19.00 ar atkārtojumiem katrā nedēļas trešdienā plkst.23.30. • Iesaistīt raidījuma aktuālo tēmu veidošanā vides nozares profesionāļus, sabiedriskās organizācijas un sabiedriskās domas veidotājus vides jomā. • Sasniegt rekordaugstu skatītāju auditoriju, ierindojoties LTV raidījumu topa augšgalā. Mērķis ir sasniegt 120 000 TV skatītāju vienam raidījumam. • Papildu uzdevums ir tehniski uzturēt un regulāri atjaunot informāciju raidījuma mājas lapā www.videsfakti.lv, nodrošinot raidījuma arhīva un aktuālās informācijas pieejamību katram mājas lapas apmeklētājam. 2014.gadā ieplānota mājaslapas reorganizācija, padarot to interaktīvu, ar lielāku apmeklētāju iesaisti. Mājaslapu paredzēts papildināt ar vides ziņu sadaļu un aktuālo informāciju nozarē.

Projekta rezultāti

Projekta „TV raidījumu cikls „Vides fakti” 2014” sagaidāmie rezultāti: • Sagatavoti 42 raidījumi „Vides Fakti”. • Pārraidīti 42 saturiski un tehniski augstvērtīgi raidījumi „Vides Fakti” LTV 1.programmā katras nedēļas sestdienā plkst. 19.00 ar atkārtojumu katras nedēļas trešdiena plkst. 23.15 • Ar katru raidījumu sasniegta līdz 100 000 TV skatītāju auditorija. • Raidījumu ierakstu arhīvs izvietots www.videsfakti.lv un www.vimeo.com. Būtiskākais projekta „TV raidījumu cikla „Vides Fakti” 2014” sagaidāmais rezultāts ir plašas Latvijas sabiedrības daļas izglītošana, informēšana par vides aktualitātēm. Sagaidāmais rezultāts ir sabiedrības izpratnes palielināšanās par norisēm dabā, tās daudzveidību un nozīmību, kā arī atbildību dabas un tās resursu saglabāšanā, ilgtspējīgas vides politikas veidošanā, katra indivīda lomu klimata pārmaiņu mazināšanā, vietējo atjaunojamo dabas resursu izmantošanā. Ilgtermiņā projekta rezultāts būs vides jomā izglītota Latvijas sabiedrība, kas orientējas vides jomā un spēj izprast norises un likumsakarības dabā kā Latvijas, tā pasaules kontekstā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Finger Film Production
Rīga, Mālu iela 5, LV-1058
Projekta kopējās izmaksas 126 449.19 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 64 342.26 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 64 342.26 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.