Zaļie darbi

Reģ Nr. 1-08/148/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt motivējošo vides izglītošanu Viļakas novada jauniešiem, iesaistot izpratnes veidošanā par vides aizsardzību un dodot personīgo ieguldījumu dabas teritoriju sakopšanā Viļakas novadā.

Projekta uzdevumi

1) izglītot jauniešus par vides aizsardzības jautājumiem dažādās dabas teritorijās, 2) sekmēt nometnes dalībnieku izpratni par cilvēku saimnieciskās darbības un vides mijiedarbību, 3) motivēt jauniešus kļūt par „zaļi” domājušiem, lai viņi ir tie, kas pamāca arī savus vecākus un citus radiniekus kā aizsargāt vidi. 4) noorganizēt 4 dienu nometni 15 Viļakas novada jauniešiem, kuras laikā tiks sakopta vide un savākti atkritumi. 5) nodrošināt publicitāti projektā veiktajām aktivitātēm.

Projekta rezultāti

1. Izglītoti 15 izglītojamie par vides aizsardzību, saglabāšanu. 2. Radīta izpratne par nometni, ko nozīmē piedalīties nometnē, ko nozīmē nometnes būtība, izstrādājot vienojošos nometnes elementus kā noteiktumus, logo, sauklis, karogs. 3. Jaunieši informēti par dabas aizsardzību katrā vietā, kur nometnes laikā plānots uzturēties- noklausoties ekspertu stāstus par to, kā tiek veikti dabas aizsardzības un sakopšanas pasākumi. 4. Jauniešos radīta izpratne par vides sakoptības veicināšanu un nozīmi- sakopjot teritorijas- „Baltā brieža” moto trasē, Balkanu dabas parkā, kā arī jauniešu pašu teritorija, kas atrodas pie Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra. 5. Jauniešu uzfilmēta un sagatavota video filma „Būt zaļam ir forši!”. 6. Veikta nometnes izvērtēšana, noslēgumā aizpildot 15 izvērtējuma anketas.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Skolēnu vecāku biedrība
Viļaka, Balvu iela 2, LV-4583
Projekta kopējās izmaksas 1 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 125.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.