Domā un dzīvo zaļi!

Reģ Nr. 1-08/147/2015

Projekta mērķis

Novadīt nometni „Domā un dzīvo zaļi!’’ Kārsavas novada bērniem, lai veicinātu bērnu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām, veidotu izpratni par vides aizsardzību, saglabāšanu, un motivētu aktīvi līdzdarboties vides aizsardzībā savas ģimenes locekļus, skolas biedrus, draugus un pārējos novada iedzīvotājus.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: Nodrošināt izglītojošās un informatīvi izklaidējošās aktivitātes 6 dienu garumā( 5 dienas un 1 diennakts ), sekmējot bērnu vispusīgu attīstību šādās vides izglītības jomās: 1) Veidot izpratni par vides aizsardzību, tās saglabāšanu un meža ekosistēmas nozīmi cilvēka dzīvē. 2) Iepazīties ar koku daudzveidību tuvākajā apkārtnē. 3) Iepazīties ar koksnes izmantošanu tautsaimniecībā, tās apstrādi kokapstrādes uzņēmumos „Lūsēni” un A/S „Latvijas Finieris”uzņēmumu „Verems”. 4) Organizēt mācību izglītojošo ekskursiju uz „Mazo Siguldiņu” Ilūkstes novadā. 5) Apgūt pamatprincipus veselīga dzīvesveida nodrošināšanai. 6) Iepazīt krāsņo Latvijas dabu Numernes vaļņa apkārtnē ,skatoties un vērojot to no skatu torņa. 7) Apkopot un izvērtēt nometnes darbā paveikto, sagatavot prezentāciju un to prezentēt vietējai sabiedrībai.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks organizēta nometne ( bez līdzdalības maksas, nodrošinot ar nometnes tērpu -cepure, krekls, soma un nepieciešamajām kancelejas procēm nometnes darbam) ,,Domā un dzīvo zaļi!” 30 bērniem (no sociālā riska ģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem) 6 dienu garumā Kārsavas novada Mežvidu pamatskolā. Izglītojoši un informatīvi izklaidējošo aktivitāšu ietvaros tiks nodrošinātas izglītojošas lekcijas-prezentācijas par nometnes tēmām, tematiskās spēles, radošās darbnīcas, fiziskās aktivitātes, ekskursijas un pārgājiens. Tiks izbaudīta noslēpumainās dakts burvība, nakšņojot vienu nakti teltīs.Sagatavots darba pārskats-nometnes darba noslēguma prezentācija. Bērni tiks vairāk tuvināti videi reālajā dzīvē, nevis datorspēlēs, pratīs saskatīt un novērtēt tās krāšnumu, kā arī mēģinās saprasto ļaunumu, ko tai nodarām mēs, to nesargājot – piemēslojot.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība
Kārsava, Kļavu iela 7 - 2, LV-5717
Projekta kopējās izmaksas 4 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.